Kładka połączy Rataje i Wildę

Kładka połączy Rataje i Wildę w Poznaniu. Znamy wyniki konkursu. 

Właśnie poznaliśmy wyniki konkursu na najlepszą koncepcję architektoniczno-urbanistyczne kładki pieszo-rowerowej nad Wartą, pomiędzy ulicą Piastowską a os. Piastowskim. Kładka połączy Rataje i Wildę. Pierwsze miejsce w konkursie przyznano pracowni  Krzysztof Janus “ARCHIMEDIA” – Pracownia Architektoniczna – Architekci & Inżynierowie z Poznania. 

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie w październiku ubiegłego roku ogłosiła konkurs. Sędziowie oceniali prace nadesłane przez 15 pracowni. Ich zadaniem było przedstawienie koncepcji samej kładki, ale też uwzględnienie jej funkcjonalnego połączenia z istniejącą i planowaną infrastrukturą w pobliżu oraz zagospodarowaniem terenu.

“Dziękujemy wszystkim pracowniom, które nadesłały swoje propozycje. To wiele ciekawych pomysłów na samą konstrukcję kładki, jak i wpisanie jej w otocznie. Jesteśmy również wdzięczni sądowi konkursowemu, który profesjonalnie ocenił prace i wybrał te najlepsze, ale też przygotowuje zalecenia pokonkursowe. Naszym następnym krokiem będzie zaproszenie zwycięzcy do współpracy” – mówi Grzegorz Bubula, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Kładka połączy Rataje i Wildę
Zwycięska koncepcja / wiz. Archimedia

Autorzy pracy, która zajęła pierwsze miejsce, otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 50 tys. zł i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na przygotowanie szczegółowego opracowania, które będzie podstawą realizacji inwestycji.

O koncepcji, która zajęła pierwsze miejsce, sędziowie napisali: “Praca poprzez ciekawy i przemyślany układ kompozycyjny załamania osi wpisuje się w kontekst urbanistyczny. Uwzględnia zarówno walory widokowe jak i przyrodnicze poprzez zachowanie w maksymalnym stopniu istniejącego drzewostanu. Zaproponowane miejsce odgięcia na zachodnim brzegu rz. Warty akcentuje fasadę budynku Miejskich Łazienek Rzecznych z ich widokową ekspozycją z poziomu kładki wraz z plażą Wilda i jej otoczeniem. Osiowy widok w kierunku wschodnim podkreślono kontynuacją geometrii strefy kładki pieszo-rowerowej z obowiązującego planu. Zaproponowano również intrygujące i lekkie rozwiązanie podpór spełniających funkcje komunikacji. Smukły i wstęgowy charakter architektoniczny kładki nawiązuje do rzeki co podkreśla atrakcyjność zaproponowanej koncepcji.”

Najlepsza koncepcja zakłada, że przeprawa będzie miała 7 metrów użytkowych szerokości, przestrzeń ma być wolna od przeszkód i elementów architektonicznych. Autorzy w obrębie kładki zaproponowali wspólny ruch pieszych i rowerzystów, tzw. shared space. Tłumaczą, że brak wydzielenia kolorem ścieżki rowerowej generuje większą czujność użytkowników. Proponują, by podstawowymi materiałami, z jakich powstanie kładka, były beton i stal. Całość mają uzupełnić meble miejskie w przestrzeni rekreacyjnej wykonane z drewna o podwyższonej odporności, a także energooszczędne oświetlenie. Według wstępnych planów kładka połączy Rataje i Wildę w 2021 roku.


Drugie miejsce zajęła pracownia UGO Hugon Kowalski z Poznania (30 tys. zł nagrody). Sędziowie zwrócili uwagę na prostą i czystą formę kładki, która nie próbuje konkurować z przyrodniczym charakterem brzegów Warty. Z punktu widzenia możliwości realizacyjnych propozycja nie budziła większych zastrzeżeń.


Trzecią nagrodę przyznano pracowni Dipl. Arch. ETH SIA Anna Jach ze Szwajcarii (20 tys. zł nagrody). Sędziowie zwrócili uwagę na prostą, adekwatną i jednocześnie atrakcyjną odpowiedź koncepcyjną na sformułowany cel konkursu. Sąd docenił także uzyskane w pracy efekty wynikające z precyzyjnej, wielowątkowej i pogłębionej analizy uwarunkowań miejsca.


Przyznano również dwa wyróżnienia: dla CIP Architects Engineers z Krakowa oraz Pracowni Architektonicznej 1997 z Poznania. Autorzy obu dostaną taką samą nagrodę w wysokości 15 tys. zł.

Projekt Pracowni Architektonicznej 1997 z Poznania:


Projekt od CIP Architects Engineers z Krakowa:


Prace ocenił sąd konkursowy w składzie:
Przewodniczący Sądu Konkursowego – Przewodniczący rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP, Sędzia Kolegium Sędziów Konkursowych SARP – architekt Karol Fiedor;
dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Krzysztof Olejniczak;
z-ca dyrektora Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków Magdalena Kostencka-Burek;
dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UMP Magda Albińska;
z-ca dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej Barbara Hoffmann;
dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury UMP Piotr Sobczak;
z-ca dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury UMP Andrzej Nowicki;
Miejska Pracownia Urbanistyczna – architekt urbanista Adam Kijowski;
członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP, Sędzia Kolegium Sędziów Konkursowych SARP – architekt Wojciech Krawczuk;
radny Miasta Poznania dr Łukasz Mikuła;
radny Miasta Poznania Grzegorz Jura;
dyrektor Biura Koordynacji i Rewitalizacji Miasta UMP – Grzegorz Kamiński;
prezes zarządu Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji – Grzegorz Michalski;
z-ca naczelnika Wydziału Przygotowania Inwestycji ZDM – Mariusz Woźniak;
Sędzia Referent – członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP – architekt Michał Szymankiewicz.

Czytaj też: Poznań | Polska | Urbanistyka | Architektura | Ciekawostki

źródło: www.poznan.pl