Kolejne szyldy znikają z Poznania. Te przykłady dają nadzieję! 

O pozytywnych zmianach, które mają miejsce na poznańskich ulicach pisaliśmy już niejednokrotnie. Stolica wielkopolski to jedno z niewielu polskich miast, które przyjęło uchwałę o Parku Kulturowym. Dzięki niej kolejne szyldy znikają z Poznania, a ulice miasta  stają się bardziej estetyczne i mniej krzykliwe. Najnowsze przykłady dotyczą zakładu pogrzebowego z ulicy Woźnej, lombardu przy placu Bernardyńskim, restauracji na Starym Rynku, lokalu gastronomicznego niedaleko Placu Wolności, a także biura podróży przy ulicy Ślusarskiej. 

Furtkę do powstania dokumentu utworzyła przyjęta przez Sejm RP tzw. “ustawa krajobrazowa”. To właśnie dzięki niej kolejne szyldy znikają z Poznania. Uchwała dała samorządom możliwość tworzenia podobnych dokumentów na poziomie gminy. Intensywne prace nad projektem poznańskiej uchwały  o Parku Kulturowym trwały od marca 2017 roku, gdy radni wyrazili wolę przyjęcia dokumentu. Pierwszym krokiem było opracowanie wstępnych propozycji zapisów, które miałyby się w nim znaleźć.


Listę propozycji udało się zebrać dzięki pracom zespołu roboczego i konsultacyjnego w Wydziale Urbanistyki i Architektury. Zespoły analizowały dokumenty planistyczne, podręczniki dobrych praktyk, wytyczne konserwatorskie i zwracały uwagę na regulacje funkcjonujące w innych miastach w Europie. Zapisy upubliczniono w listopadzie 2017 r. Każdy mógł się do nich odnieść. Do końca lutego tego roku wpłynęło aż 227 uwag. Część z nich trafiła do ostatecznego projektu uchwały.

Dzięki tej uchwale będziemy mieli narzędzia do walki z chaosem reklamowym w naszym mieście. Pozwoli ona na wyeliminowanie krzykliwych reklam, szyldów, banerów oraz innych elementów zaśmiecających nasze otoczenie. To bardzo ważne, bo uporządkowana przestrzeń nie tylko poprawia komfort życia mieszkańców, ale w dużej mierze decyduje też o atrakcyjności miasta, jego wizerunku i rozwoju – powiedział Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

W projekcie uchwały podzielono Poznań na cztery obszary. Pierwszy to obszar staromiejski. Obejmuje on Stary Rynek i okolice, Chwaliszewo i Śródkę. Drugi to obszar centrum i dzielnic historycznych. Kolejne strefy to obszar przyrodniczy wrysowany w klinowo-pierścieniowy system zieleni oraz obszar zurbanizowany, który obejmuje osiedla mieszkaniowe oraz założenia usługowe i przemysłowe.

Największe nośniki reklamowe, czyli billboardy o maksymalnym rozmiarze 18 m kw. będą mogły być stawiane tylko w obszarze zurbanizowanym i na skrajach obszaru obejmującego centrum i historyczne dzielnice – przy drogach głównych. Słupy ogłoszeniowo-reklamowe oraz tzw. citylighty będą dopuszczone we wszystkich obszarach, ale w obszarze staromiejskim z ograniczeniami.

Niemal całkowicie zakazane zostały za to wielkoformatowe banery. Mogą się pojawić tylko na rusztowaniach w czasie prowadzonego remontu elewacji. Dopuszczalne nadal będą murale reklamowe na ścianach szczytowych budynków – z ograniczeniem ich wielkości w zależności od strefy.

Katalog możliwości, jakie uchwała zapewnia przedsiębiorcom, którzy chcą wywiesić szyld, jest bardzo szeroki. Są w nim m.in. szyldy semaforowe, szyldy tradycyjnie umieszczane nad oknami, tablice zbiorcze i pylony.   Największa forma szyldu – pylon o maksymalnej wysokości do 25 m (czyli aż o 10 m. niższy, niż stosowane obecnie) może pojawić się tylko przy budynkach o powierzchni zabudowy powyżej 15 tys. m kw i tylko w ramach obszaru zurbanizowanego. Uporządkowano też zasady dotyczące budowania ogrodzeń: powinny być ażurowe, nie można stawiać ich np. z betonowych półfabrykatów.Warto również dodać, że pozytywne zmiany nie udałyby się, gdyby nie Park Kulturowy Stare Miasto. Park Kulturowy to dokument, który ogranicza samowolę reklamową i określa, jak powinien wyglądać Stary Rynek i jego najbliższe okolice. W ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej, promującej ideę parku kulturowego miasto wraz ze studentami Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu wspierają poznańskich przedsiębiorców w przeprojektowywaniu zarówno witryn sklepowych, jak i całej tożsamości wizualnej. Dobrym przykładem takiej metamorfozy jest witryna zegarmistrza przy ulicy 23 Lutego w Poznaniu (zdjęcia poniżej). Zmiany na lepsze poznańskich szyldów wspiera YOS studio. 

 

Czytaj też: Polska | Poznań | Ciekawostki | Grafika | Identyfikacja wizualna | Metamorfoza

zdjęcia: Miejska Partyzantka Reklamowa
zdjęcia: Park Kulturowy Stare Miasto