Od kilku dni media rozpisują się o projekcie nowego budynku TVP. Przedstawiamy koncepcję, która nie zwyciężyła w konkursie, ale jest równie ciekawa. Autorem koncepcji jest studio architektoniczne TOPROJEKT z Rybnika.

Jednym z ważniejszych czynników przy tworzeniu projektu była praca w telewizji informacyjnej, która z reguły prowadzona jest pod presją czasu. Sprawny wyjazd i powrót ekip zdjęciowych, przekazanie materiałów do newsroom’u, obróbka i przekazanie na plan trzech studiów tworzy ciąg technologiczny, który przebiegać musi szybko i bezkolizyjnie. Z drugiej strony, zaproszeni goście niezależnie od sposobu w jaki dotarli do TAI muszą szybko zostać przygotowani i wprowadzeni na plan.

Zespół zaprojektowany został w układzie liniowym zgodnie z przebiegiem obowiązującej linii zabudowy wzdłuż ulicy Jana Pawła Woronicza.  Pomiędzy budynkiem a jezdnią utworzony został plac jako ogólnodostępna przestrzeń publiczna. Studio panoramiczne zlokalizowano na ostatniej kondygnacji wieży, w miejscu zakładanej przez plan miejscowy dominanty. Zachowano istniejący wjazd od strony ul. Woronicza z możliwością przesunięcia go w przyszłości w kierunku zachodnim zgodnie z wytycznymi planu. Wjazd do parkingu podziemnego oraz na istniejący parking przed budynkiem „D” zaprojektowano w południowo – wschodniej części opracowania.

6_tvp_rendering

Budynek główny składa się z dwóch prostopadłościennych brył nieznacznie przesuniętych względem siebie. Południowa, pokryta czarną okładziną bryła, w dolnej partii jest całkowicie pozbawiona przeszkleń. Zasadniczo to „strefa produkcyjna” mieszcząca studia A1 i A2, pomieszczenia wsparcia studyjnego i technologii studyjnej, pomieszczenia obsługi zdjęciowej i wozów transmisyjnych. Nad nią znajduje się „strefa gorąca” (newsroom z ingestem, pomieszczenia montażowe, archiwum newsowe, serwerownie, węzły teleinformatyczne itp. Biura wielkoprzestrzenne doświetlane są za pomocą świetlików dachowych. Dach zielony zapobiega nadmiernemu przegrzewaniu się pokrycia, stanowi również część rekreacyjną dla pracowników TAI. Blok północny o wysokości 30m jest całkowicie przeszklony, przez co pozostaje w ścisłej relacji z placem wejściowym z jednej i dachem zielonym z drugiej stron

Wieża podniesiona została do maksymalnej wysokości dopuszczonej w planie. Na dachu znajduje się platforma technologiczna, a pod nią studio panoramiczne. Jeszcze niżej mieszczą się pomieszczenia wsparcia studyjnego, dalej kawiarnia widokowa i dodatkowe powierzchnie biurowe. Ta ostatnia część może być wykorzystywana przez TAI lub podnajmowana np. przez freelancerów związanych z telewizją. Najniższa kondygnacja łączy się za pomocą łącznika z newsroom’em. Kawiarnia i biura mogą być dostępne komunikacją pionową bezpośrednio z placu, poza główną kontrolą dostępu.

Przeszklona ściana wychodząca na południe na dach zielony jest dwuwarstwowa, grawitacyjnie wentylowana i schładzana w okresie letnim. Pomiędzy skin’em a przeszkleniem zasadniczym zastosowano ażurowe pomosty pełniące funkcje łamaczy światła, a jednocześnie stelażu dla pnączy. Dalszy rozwój pierzei ulicy Woronicza powinien uwzględniać przedłużenie placu, zachowanie linii zabudowy i o ile to możliwe jej wysokości. Wjazd na parking podziemny zaprojektowano tak, aby uwzględniał przyszłą rozbudowę w kierunku wschodnim.

Hansgrohe