Kościół św. Karola Boromeusza w Warszawie. Neorenesansowe dzieło wybitnego architekta.

W Warszawie stoi niemal 300 kościołów i kaplic. Dużą część stanowią zabytkowe świątynie, spośród których zaledwie garstka uniknęła poważnych zniszczeń podczas II wojny światowej. Jednym z dotkliwie uszkodzonych wówczas kościołów jest kościół św. Karola Boromeusza.

Inicjatorką budowy świątyni była Klementyna z Sanguszków hrabina Małachowska, która przeznaczyła na ten cel niemałą kwotę. Jako teren pod budowę wybrano zachodnią część ul. Elektoralnej u jej zbiegu z ul. Chłodną. W miejscu, na którym dziś wznosi się kościół, ulokowany był dawniej Plac Pod Lwem. Od 1817 roku mieściło się tam targowisko, po likwidacji którego rozpoczęto budowę świątyni.W 1841 roku poświęcono kamień węgielny pod przyszły kościół, a wykonanie projektu powierzono wybitnemu architektowi Henrykowi Marconiemu. Osiem lat później odbyło się uroczyste przeniesienie relikwii św. Karola Boromeusza do nowo wzniesionej świątyni, a następnego dnia kościół został konsekrowany. Architekturą nawiązuje do wczesnochrześcijańskich bazylik rzymskich. Fasadę z wieżami, przykrytymi dwustopniowymi hełmami, wieńczy tympanon z płaskorzeźbą przedstawiającą św. Karola Boromeusza. Umieszczono tam napis: “Bogu cześć, św. Karolowi Boromeuszowi sława, wiernym zbawienie”. Świątynia była pierwszym w Królestwie Polskim kościołem o konstrukcji i wystroju wykonanym z lanych odlewów żeliwnych. W czasie budowy zapadła decyzja, że kościół nie będzie należał do parafii wolskiej, ale do parafii św. Andrzeja Apostoła. Również w dalszych etapach budowy dużą rolę w powstawaniu świątyni odgrywali fundatorzy, bowiem ołtarz główny powstał dzięki datkom Aleksandra i Augusta Potockich, właścicielom Wilanowa, a ówczesny proboszcz ks. Franciszek Brzeski i hr. Aleksandra Potocka ufundowali tabernakulum. Wizerunek Madonny z dzieciątkiem pędzla Ligi Rybiego ofiarował sam budowniczy Henryk Marconi, natomiast na skwerze przed świątynią stoi figura Matki Boskiej Łaskawej, ufundowana w 1889 roku przez Salomeę Lentzką.

Figura św. Grzegorza stojąca przy kościele, rok 1932 i 2022.

Kościół św. Karola Boromeusza na pocz. XX w. Źródło: TONZP

W 1939 roku świątynia została uszkodzona, a zniszczeniu uległy niektóre figury w niszach zewnętrznych kościoła. W czasie okupacji hitlerowskiej przy kościele powstał tymczasowy cmentarz. Niemcy składowali w kaplicy pogrzebowej broń i materiały wybuchowe. W styczniu 1945 roku hitlerowcy wysadzili prezbiterium i boczne kaplice, niszcząc wschodnią elewację, część nawy oraz wiele ocalałych posągów. W 1956 roku odbudowaną świątynię poświęcił ks. Prymas Stefan Wyszyński.

Spodobał Ci się ten temat? Znajdziesz u nas więcej historii związanych z polskimi zabytkami! To może Cię zainteresować: 

– PERŁA WARSZAWSKIEGO KLASYCYZMU – PAŁAC NA WYSPIE W ŁAZIENKACH KRÓLEWSKICH
– PAŁAC BLANKA W WARSZAWIE – REZYDENCJA STOŁECZNEJ BURŻUAZJI
– UTRACONE ZABYTKI: KOŚCIÓŁ PW. ŚW. ALEKSANDRA NA PLACU TRZECH KRZYŻY W WARSZAWIE

Czytaj też: Warszawa | Zabytek | Architektura

Rok 1939 i 2022. Źródło: Archiwum Państwowe w WarszawiePaździernik 1939 i wrzesień 2022. Skwer przed kościołem i tymczasowy cmentarz po oblężeniu miasta.

Kościół św. Karola Boromeusza na początku i pod koniec wojny.Wschodnia część kościoła po zniszczeniu i odbudowie.

 

Temat: Kościół św. Karola Boromeusza w Warszawie. Neorenesansowe dzieło wybitnego architekta.

Źródła: NAC, fotopolska.eu, TONZP, zabytek.pl, przewodnik.wola.waw.pl, Archiwum Państwowe w Warszawie, domena publiczna