Kraków będzie zazieleniał dachy. To sposób walki ze smogiem! 

Kraków to jedno z największych, a jednocześnie najbardziej zanieczyszczonych smogiem miast w Polsce. Włodarze znaleźli świetny sposób na zwalczanie nieczystości z powietrza przy jednoczesnym zazielenieniu miasta.

Udało się już opracować wstępny projekt wytycznych, które określą warunki zazieleniania lasów. Dachy krakowskich osiedli oraz biurowców mają pokryć się trawami, krzewami, a nawet drzewkami.

Tak o projekcie mówi Tomasz Bobrowski, główny architekt Krakowa: Najważniejszymi założeniami wytycznych są: możliwość stworzenia wyższej attyki, grubszych stropów, a także utrzymania cięższej zieleni, zapewnienie odpowiednich warunków do utrzymania i korzystania przez mieszkańców z zielonego otoczenia na dachu

Obecnie w stolicy Małopolski powstają już budynki z niską zielenią na dachu. Wśród sadzonych w ten sposób roślin dominują rośliny rozchodniki, które wymagają od 5 do 10 cm grubości podłoża. Nowe przepoisy mają pozwolić na zasadzenie flory wymagającej nawet aż półmetrowej gleby.

Zaletą zielonych dachów jest zmniejszenie tzw. wysp ciepła, retencja wody, produkcja tlenu, a co najważniejsze dla stolicy Małopolski – pochłanianie pyłów.