Kraków chroni cenne drzewa przed wycinką. 18 nowych pomników przyrody

Władze Krakowa ogłosiły, że drzewa trafią na listę pomników przyrody. To między innymi dęby szypułkowe, wiązy, buki i olsza czarna. Decyzję podjęto na ostatniej sesji Rady Miasta.

Status pomnika przyrody pozwala chronić drzewa przed wycinką. Na terenie Krakowa są już 342 takie pomniki.

Pojedynczych okazów jest jednak znacznie więcej, gdyż kiedyś grupy drzew oraz drzewa tworzące aleję były obejmowane pojedynczym wpisem do rejestru. Warto dodać, że Kraków w ostatnich latach jest miastem o największym przyroście liczby nowych pomników przyrody w Polsce. Tylko w ostatnich pięciu latach przybyło u nas ponad 60 nowych pomników przyrody – mówi Ewa Olszowska-Dej, zastępca dyrektora Wydziału Kształtowania Środowiska.

Nowe pomniki przyrody znajdują się w dzielnicy Dębniki. Kolejne cztery w dzielnicy Łagiewniki – Borek Fałęcki, trzy w dzielnicy Zwierzyniec, dwa w Krowodrzy i po jednym na Grzegórzkach, w Czyżynach, Bronowicach i Prądniku Białym.

Większość ze zgłoszonych drzew przekracza 20 metrów wysokości. Pod względem obwodu pnia dwa najbardziej okazałe to wiązy szypułkowe, które rosną przy ul. Tynieckiej 7. Jeden z nich ma 434 cm, drugi 435 cm obwodu. Wszystkie zgłoszone drzewa zasługują na ochronę ze względu na walory przyrodnicze, jak również wiek, wielkość oraz pokrój. Potwierdzają to oceny dendrologiczne wykonane w 2019, 2020 oraz 2021 roku.

Jakie drzewa zyskują status pomników przyrody? Najwięcej pomników w Krakowie stanowią drzewa gatunków rodzimych takich jak: dąb szypułkowy, wiąz szypułkowy oraz lipa drobnolistna. W rejestrze pomników znajdują się także bardzo wyjątkowe okazy, będące gatunkami drzew obcych dla flory Polski. Są to m.in.: metasekwoja chińska, miłorząb dwuklapowy, tulipanowiec amerykański, iglicznia trójcierniowa, bożodrzew gruczołowaty, orzech czarny.


Za najciekawsze z krakowskich pomników, które jednak nie są drzewami, można uznać ponad 150-letnie sagowce: stangerię dziwną i sagowca podwiniętego oraz ponad 100-letnią palmę, daktylowca kanaryjskiego. Znajdują się one w szklarniach Ogrodu Botanicznego UJ.

Każdy mieszkaniec może zgłosić drzewo, które uznaje za cenne i które w jego mniemaniu powinno zyskać status pomnika przyrody. Najważniejszą kwestią przy składaniu wniosku jest wskazanie gdzie takie drzewo rośnie i krótki opis dlaczego jest wyjątkowe. Warto załączyć także dokumentację fotograficzną zgłaszanego drzewa.

Status pomnika przyrody oznacza konkretne działania. Miasto sprawdza stan zdrowotny oraz zleca wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i zabezpieczających. Ochrona pomnika obejmuje zakaz niszczenia, uszkadzania lub ich przekształcania.

Czytaj też: Ekologia | Ciekawostki | Kraków | Park  | whiteMAD na Instagramie

 

źródło: UM Kraków