dzielnica La Défense w Paryżu

Kraków jak Paryż i La Défense? Powstanie nowoczesna dzielnica wieżowców

Krakowscy urzędnicy chcą wyznaczyć specjalny obszar miasta, na którym w przyszłości będzie można budować liczące ponad 100 metrów wysokości budynki. W ten sposób powstanie dzielnica wieżowców.

Teren dzielnicy wieżowców znaleźć ma się na południu Krakowa. Nowa dzielnica będzie liczyła 680 hektarów. Tak zwane “Nowe Miasto” obejmie tereny Rybitw, a już za kilka lat będzie tu mogło mieszkać nawet 60 tysięcy nowych krakowian.

Granice projektowanego obszaru wyznaczają linia kolejowa, czwarta obwodnica oraz ulice Śliwiaka i Christo Botewa. Teren obecnie pełni funkcję magazynowo-przemysłowa. Jak zaznacza Jerzy Muzyk, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju, projekt planu miejscowego dla tego rejonu miasta jest wyjątkowy, ponieważ do tej pory w Krakowie nie powstał tego typu dokument urbanistyczny, który uwzględniałby kompleksowo tyle funkcji życiowych na jednym terenie.

Plan ten urzeczywistnia strategię rozwoju miasta Krakowa do 2030 r. i zapisy studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego dla miasta Krakowa, uchwalonych przez radę miasta w 2018 r., które wyznaczyły teren Rybitw i Płaszowa do przeobrażeń, rozwoju i stworzenia nowej multifunkcyjnej dzielnicy. W przyszłości, w tym miejscu będzie można znaleźć pracę, mieszkać, korzystać z rozrywki, ale i terenów zielonych, ogólnodostępnych przestrzeni publicznych, w tym dwóch placów miejskich – mówi Jerzy Muzyk.

wiz. UM Kraków

Miasto w związku z tym opracowywanym projektem planu stara się aktywnie uczestniczyć w zakresie przygotowania dużego układu transportowego, który będzie umożliwiał przemieszczanie się znacznej grupy osób na obszarze nowej dzielnicy. Już w obecnych przedsięwzięciach inwestycyjnych przewiduje się realizację przedłużenia linii tramwajowej z Małego Płaszowa do os. Złocień, wydłużenie ul. Domagały, znaczący remont a nawet zmianę przebiegu ul. Półłanki, a także wyznaczenie sieci nowych ulic, które skomunikują wewnętrznie ten rejon miasta.

W tej części Krakowa będą mogły powstać wysokościowce, wysokie budynki powyżej 100 metrów, mierzące nawet 150 metrów.

Wydział Planowania Przestrzennego UMK przygotował wstępną koncepcję planu. Jesteśmy po opiniach wewnętrznych naszych wydziałów i jednostek, co do przedstawionej przez nas propozycji, a w najbliższym czasie będziemy chcieli przejść do kolejnego etapu procedury planistycznej i uzgadniać zapisy dokumentu z organami zewnętrznymi. W następnej kolejności wyłożymy ten plan do publicznego wglądu – zapowiada zastępca prezydenta Krakowa.

Zgodnie z założeniami plan mógłby zostać przedstawiony radnym i uchwalony do końca 2021 r.

Wspomniana w tytule La Défense to nowoczesna dzielnica Paryża, która powstała w północnej części miasta, z dala od historycznego centrum. Obecnie dzielnica ta stanowi główne centrum finansowe Francji.

Czytaj też: Kraków | Wieżowiec | Ciekawostki | Urbanistyka

źródło: UM Kraków