Kraków powiększa strefę “Tempo 30”. To już 1/3 ulic w mieście!

Miasto Kraków konsekwentnie powiększa strefę “Tempo 30”, do której włączane są kolejne obszary miasta. Strefa rośnie, aby poprawić bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.

Ograniczenia panujące na części ulic są jeszcze większe bo obowiązuje na nich limit prędkości 20 km/h. Uspokojenie ruchu aut w mieście to jedno z najważniejszych zadań krakowskich urzędników. Efektem ma być poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu, w szczególności tych niechronionych.

W obszarach objętych strefą “Tempo 30” obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h. Aby skłonić kierowców do wolniejszej jazdy w takich strefach zadbano o ukształtowanie odpowiedniej infrastruktury drogowej.

Jak pokazują badania naukowe, skuteczność takich stref jest duża. Przy jeździe z niższą prędkością droga hamowania jest krótsza, a pole widzenia kierowcy szersze, ma on też więcej czasu na reakcję w razie zagrożenia. Ograniczenie prędkości do 30 km/h ma istotne znaczenie zwłaszcza dla bezpieczeństwa pieszych – niechronionych uczestników ruchu drogowego – czytamy w komunikacie UM Kraków.

Pieszy, potrącony przez samochód jadący z prędkością 30 km/h, ma statystycznie 90 proc. szans na przeżycie wypadku. Jeżeli jednak prędkość pojazdu wynosi 50 km/h (obowiązujący standardowo limit w terenie zabudowanym), szanse te zmniejszają się do ok. 50 proc. Takie dane znalazły się w raporcie Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Wprowadzanie stref „Tempo 30” nie tylko przyczynia się do zmniejszenia liczby wypadków z udziałem pieszych, ale również wpływa na zmniejszenie poziomu hałasu na danym obszarze, ma także realny wpływ na obniżenie emisji CO2.


Zgodnie z obowiązującą uchwałą sejmiku województwa małopolskiego, do 31 grudnia 2025 r. strefy na terenie Krakowa będą wyznaczone na wybranych odcinkach dróg publicznych (zarówno lokalnych, jak i osiedlowych) wewnątrz trzeciej obwodnicy. Obecnie, realizując założenia tej uchwały, miasto przygotowało plan ich wdrożenia. Istniejące i przewidywane strefy przedstawiono na mapie tutaj.

Co ważne, w dużej części planowane zmiany są wynikiem wniosków mieszkańców i rozmów z poszczególnymi radami dzielnic, a w bieżącym roku planowane są kolejne rozmowy.

Czytaj też: Miasto | Kraków | Urbanistyka | Ciekawostki | whiteMAD na Instagramie

źródło: UM Kraków