Krakowski Kazimierz i Bulwary Wiślane bez pstrokatych reklam! Radni zdecydowali

Rada Miasta Krakowa przyjęła projekt uchwały, dzięki której powstanie park kulturowy obejmujący Kazimierz ze Stradomiem oraz Bulwary Wiślane. Nowe przepisy pozwolą walczyć z nielegalnymi reklamami, szpetnymi szyldami oraz dbać o zabytki.

Nowy park kulturowy w Krakowie obejmuje obszar o wielkości 140 hektarów. To kolejny park kulturowy po Starym Mieście i Nowej Hucie. Planowany park, oprócz wskazanych w nazwie Kazimierza, będącego niegdyś autonomiczną jednostką osadniczą i Stradomia w postaci przedmieścia rozwiniętego na brzegu dawnej rzeki, obejmie także Bulwary Wiślane i teren znajdujący się swego czasu pomiędzy granicą Kazimierza a dawną Wisłą.

W przypadku tego parku kulturowego mamy do czynienia z mozaiką terenów o różnym charakterze, genezie i sposobie zagospodarowania. To odmienne przestrzenie, stanowiące arenę intensywnych procesów inwestycyjnych oraz gruntownych przemian. Kazimierz i Stradom to obszar wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, wchodzący również w skład historycznego zespołu miasta, uznanego zarządzeniem prezydenta Polski za pomnik historii. Utworzenie na tym obszarze parku kulturowego jest więc dopełnieniem ochrony miejsca światowego dziedzictwa – wyjaśnia Katarzyna Olesiak, dyrektorka Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa.

Utworzenie parku kulturowego ma zapewnić temu cennemu kulturowo obszarowi właściwą ochronę. Prace rozpoczęły się w 2019 r. podjęciem uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania. W ramach przygotowań do utworzenia parku kulturowego na Kazimierzu i Stradomiu, na zlecenie prezydenta Krakowa, został opracowany projekt „Planu ochrony parku kulturowego Kazimierz ze Stradomiem”, uzgodniony przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dokument ten stanowił podstawę do sformułowania regulacji, które będą obowiązywać na chronionym obszarze. Na przełomie października i listopada 2021 r. Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeprowadził również konsultacje społeczne dotyczące proponowanych zapisów uchwały w sprawie utworzenia nowego parku kulturowego.

Wzorem już funkcjonujących parków kulturowych, uchwała o utworzeniu parku kulturowego Kazimierz ze Stradomiem, obejmie przepisy regulujące prowadzenie robót budowlanych, działalności handlowej i usługowej, funkcjonowanie ogródków gastronomicznych oraz zasady dotyczące możliwości umieszczania szyldów, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych (także na barkach).


Uchwała porządkuje również kwestię prowadzenia przewozów osób za pomocą pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym (tzw. meleksów). W projekcie uchwały znalazły się też zapisy odzwierciedlające postulaty mieszkańców tej części Krakowa, takie jak wprowadzenie ograniczenia godzin funkcjonowania ogródków gastronomicznych oraz foodtrucków.

Uchwała podjęta przez Radę Miasta Krakowa zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Od tego momentu do końca sierpnia będzie obowiązywać vacatio legis. Od 1 września 2022 r. wszystkie nowe obiekty i elementy zagospodarowania przestrzeni (m.in. tablice i urządzenia reklamowe) pojawiające się na obszarze parku kulturowego Kazimierz ze Stradomiem będą musiały zachować zgodność z zapisami dokumentu. Natomiast do obiektów i elementów już funkcjonujących na tym terenie nowe regulacje i przepisy będą miały zastosowanie dopiero od września 2023 roku.

Czytaj też: Kraków | Ciekawostki | Urbanistyka | Miasto | Kultura | whiteMAD na Instagramie

źródło: UM Kraków