park łódź

Łódź: miał być najpiękniejszy park, jest fuszerka roku

Park imienia Henryka Sienkiewicza w Łodzi znajduje się w centrum miasta. Zbudowano go pod koniec XIX wieku. Miasto Łódź chciało, aby park miał odtworzony historyczny układ zieleni i dlatego zleciło wykonanie prac specjalistycznej firmie. Rzeczywistość okazała się jednak brutalna – zamiast pięknego parku jest fuszerka roku i zerwana umowa z wykonawcą.

Park Sienkiewicza otwarty został w 1897 roku. Ówcześnie był trzecim parkiem w mieście, tak potrzebnym w gęsto zabudowanym fabrycznym mieście. To właśnie w tym parku znajduje się słynny pomnik Plastusia oraz strefa wolnego słowa – czyli specjalne miejsce, w którym można swobodnie wygłaszać swoje poglądy, w tym organizować małe wiece bez uzyskiwania specjalnych zezwoleń. Tak ważny punkt miał odzyskać dawny blask i stać się prawdziwą perełką Łodzi.

Nie zgadzamy się na bylejakość. Z winy wykonawcy – firmy KTU – Zieleń, odstąpiliśmy od umowy na rewaloryzację parku Sienkiewicza. Prace nie zostały zakończone i z kontraktu na kwotę 9,5 mln złotych potrącimy 2 miliony złotych kar – mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich.

Firma KTU miała wykonać na terenie parku gruntowną rewaloryzację całego zabytkowego założenia parkowego. Zakres prac obejmował między innymi budowę układu komunikacyjnego z alejkami o nawierzchni granitowej oraz mineralnej, remont konserwatorski fontanny, stworzenie dwóch placów zabaw oraz montaż elementów małej architektury. Spacerowicze mieli więc zyskać nowe ławki i kosze. W parku miał też pojawić się zegar słoneczny oraz urządzenia multimedialne. Park miał mieć przebudowane ogrodzenie i nowe oświetlenie. Dodatkowo wykonawca miał posadzić nowe drzewa, krzewy i byliny wraz z systemem nawadniającym

Niewykonane zostały prace pielęgnacyjne na nowo założonych rabatach, brakuje nasadzeń zieleni niskiej. Łącznie brakuje prawie 780 sztuk krzewów na powierzchni prawie 400 m kw.  Ale to nie wszystko, nie przeprowadzono również renowacji elementów małej architektury, brakuje tablic informacyjnych – dodaje Justyna Krakowiak, Wydział Architektury i Zieleni ZIM.

park łódź


Miasto szuka teraz nowej firmy, która dokończy remont parku. W ciągu 30 dni ogłoszony zostanie przetarg w tej sprawie.

Park im. Henryka Sienkiewicza powstał w wyniku decyzji podjętej przez ówczesne władze Łodzi, uzasadnionej wzrastającym zanieczyszczeniem powietrza oraz zapyleniem ulic z powodu ruchu kołowego. Mimo oficjalnej nazwy “Mikołajewski”, park nazywany był popularnie “świętokrzyskim” (ze względu na znajdujący się obok kościół św. Krzyża). W 1899 r. został oddany do użytku publicznego. Brama wejściowa od ulicy Sienkiewicza została upiększona stylowymi wazami, które obsadzono winoroślami. W kolejnych latach ustawiono w nim szafki meteorologiczne oraz zegar słoneczny. Imię Henryka Sienkiewicza nadano parkowi w 1916 r.

Czytaj też: Łódź | Zieleń | Ekologia | Park

fot. Sebastian Glapiński, źródło: UM Łódź