Pasaż Róży

Łódź: to już pewne, Pasaż Róży zostanie powiększony

Pasaż Róży zostanie powiększony na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. Zachodniej i do pl. Wolności. Miasto planuje w tym miejscu budowę zielonych altan i obsadzenie ścian bluszczem.

Pasaż Różny w Łodzi należy do największych atrakcji turystycznych miasta. Pasaż obejmuje podwórko dawnego Hotelu Polskiego przy ul. Piotrkowskiej 3. Ściany oficyny wyłożono tam małymi fragmentami luster, każdy ma inny kształt. Lustra pokryły wszystkie detale architektoniczne budynków. Dzięki nim fasady odbijają otoczenie i tworzą swego rodzaju interakcję ze spacerującymi po pasażu ludźmi. Autorką instalacji jest Joanna Rajkowska, która tworzenie mozaikowego podwórza rozpoczęła w 2013 roku podczas Festiwalu Łódź Miasto Czterech Kultur, a zakończyła w 2015 roku. Teraz ten atrakcyjny fragment Łodzi będzie większy.

Przedłużenie Pasażu Róży to przede wszystkim zmiany w przestrzeni publicznej, dzięki którym pojawiają się miejsca do wypoczynku, ale powstanie również przestrzeń do działań artystycznych i animacyjnych. W ramach przedłużania pasażu Róży odnowiony zostanie m.in. budynek, w którym mieści się Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych. Na całej długości podwórka, od ul. Piotrkowskiej do al. Kościuszki, pojawi się nowa nawierzchnia. Powierzchnia rozbudowanego Pasażu Róży wyniesie ok. 3100 m kw., z czego zieleń zajmie ok 700 m kw. – wylicza Olga Kassyańska z Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi. 

Remont rozpocznie się jeszcze w lutym, a zakończenie inwestycji planowane jest na wiosnę 2021 r. Dzięki przebudowie będzie można wygodniej przemieszczać się skrótem przez podwórka między ul. Zachodnią a placem Wolności i ul. Piotrkowską. Projekt przebudowy wykonał Bartek Olejnik. Jego koncepcja zakłada doświetlenie przestrzeni i wyłożenie pasażu granitem. Dodatkowo powstaną pasy zieleni z drzewami, krzewami i inną roślinnością.

Liczne altany i pergole zostaną obsadzone pnączami, które będą dawały cień. Przy budynkach sąsiadujących z pasażem powstaną trzy “zielone ściany” obsadzone bluszczem. Zieleń będzie utrzymywana w dobrym stanie dzięki automatycznemu systemowi nawadniającemu. Dodatkowo chodniki będą projektowane w sposób umożliwiający odpływ wody w kierunku sąsiadujących terenów zieleni. Mieszkańcy i turyści będą mieli do dyspozycji 33 ławki, 10 koszy na śmieci, 8 stojaków rowerowych i 3 podświetlane gabloty „citylight” informujące o wydarzeniach w mieście.

Pasaż Róży


W pasażu będzie ustanowiona strefa zamieszkania, dzięki czemu piesi będą mieli pierwszeństwo przed samochodami. Przez pasaż dopuszczony będzie dojazd samochodów dla mieszkańców nieruchomości położonych przy Piotrkowskiej 3, placu Wolności 2 i ul. Zachodniej 54. Aby zapobiegać nielegalnym wjazdom, powstaną 2 automatyczne słupki drogowe chowane w posadzkę.

Inwestycja pochłonie prawie 6 milionów złotych.

Czytaj więcej: Łódź | Kultura | Sztuka | Meble miejskie

źródło: UM Łódź

Najpopularniejsze

najczęściej czytane artykuły