Łodzianie zdecydowali. Na ulicach zamontują kilkaset budek lęgowych dla ptaków

Na łódzkich ulicach pojawi się kilkaset budek lęgowych dla ptaków i hoteli dla owadów. Zamontowane zostaną przy ulicach, na zieleńcach i skwerach. Decyzję o ich montażu podjęli sami mieszkańcy, którzy wybrali taki projekt spośród zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego.

Budki, które pojawią się w Łodzi wykonane są z wysokiej jakości materiałów ekologicznych. Ich konstrukcja to efekt prac i zaleceń ornitologicznych i entomologicznych. Dodatkowo budki posiadają rekomendację Instytutu Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W sumie zamontowanych zostanie 358 budek dla ptaków oraz 50 hotelików dla owadów.

Ze względu na postępujące zmiany w środowisku naturalnym, dotychczasowe siedliska ptaków i owadów są zagrożone zniszczeniem, co wpływa na liczebność wielu gatunków. Budki i domki mają na celu ułatwienie bytowania ptakom i owadom w trudnych warunkach miejskich, mają pełnić funkcję zastępczego miejsca rozrodczego, są jednocześnie najprostszym i najskuteczniejszym sposobem na ochronę wielu zagrożonych wyginięciem gatunków.

Proponowane miejsca na montaż budek to: zieleniec przy ul. Maratońskiej, pas zieleni między ul. Pienistą a ul. Falistą (okolice nr 47, 49 i 51), lasek sosnowy przy ul. Przedniej, podwórka przy blokach przy ul: Będzińskiej, Kosmonautów, Astronautów, Przyszkole, Rymanowskiej 13, Tagore, Karpackiej, Zaolziańskiej, Rogozińskiego, Plater, Spornej, Boya-Żeleńskiego, Przemysłowej, teren zielony przy ul. Krzemienieckiej (między ulicą a ogrodem botanicznym), plac zabaw Karolek na ul. Kusocińskiego, skwerek przy ul. Jęczmiennej i ul. Jarzynowej. 50 szt. budek zostanie przeznaczonych do zawieszenia na terenach należących do leśnictwa miejskiego.

Budki zamontowane zostaną do końca listopada. Na projekt „Pomóżmy zwierzętom w Łodzi – zakup budek dla ptaków i domków dla owadów” zagłosowały 3232 osoby. Koszt realizacji projektu to blisko 48 tysięcy złotych. 


źródło: UM Łódź, zdjęcia ilustracyjne

Najpopularniejsze

najczęściej czytane artykuły