Lublin: oczyszczalnia zasilana energią ze słońca. Ogromne oszczędności

Inwestowanie w odnawialne źródła energii ma sens! Dowód ma miasto Lublin, gdzie tamtejsza oczyszczalnia ścieków zyskała właśnie elektrownię fotowoltaiczną. Rocznie będzie zaspokajać 70 proc. zapotrzebowania oczyszczalni na energię elektryczną.

Koszt budowy elektrowni wyniósł 8 mln 123 tys. zł. Rocznie elektrownia pozwoli zaoszczędzić kwotę 850 tys. zł, którą oczyszczalnia musiałaby kupić na rynku. To znaczy, że cała inwestycja zwróci się w ciągu 6-7 lat biorąc pod uwagę obecne ceny energii. Jeśli ceny energii będą w Polsce rosnąć to znaczy, że koszt inwestycji zwróci się jeszcze szybciej.

Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków “Hajdów” rozpoczęła się w styczniu 2020 r. Projekt realizowany jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie. W sumie elektrownia składa się z 6552 paneli monokrystalicznych, rozmieszczonych na obszarze około 4 hektarów. Konstrukcja nośna elektrowni waży 102 tony, a ogniwa fotowoltaiczne kolejnych 118 ton.

Jestem ogromnie dumny z tej inwestycji. Wpisuje się w dynamiczny rozwój miasta i pokazuje, że nasze spółki świetnie inwestują, uzyskując bardzo dobry efekt ekonomiczny, a w tym przypadku również ekologiczny – powiedział Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.


Budowa elektrowni fotowoltaicznej to kolejny etap realizacji strategii Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie zakładającej maksymalne wykorzystanie energii własnej. Już od 2000 roku firma wykorzystuje biogaz, pozyskiwany z fermentacji osadów ściekowych do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

Tylko od 2007 roku w zespołach prądotwórczych zasilanych biogazem wyprodukowano ponad 76 300 MWh, co odpowiada oszczędnościom na zakup energii w tym okresie w wysokości ponad 25,4 mln zł – wyjaśnił Andrzej Pecio, Dyrektor Oczyszczalni Ścieków „Hajdów”.

Przemiana energii słonecznej w elektryczną zachodząca w panelu polega na tym, że fotony (cząstki światła) promieniowania słonecznego padające na płytkę krzemową (z których wykonane są panele fotowoltaiczne), wybijają elektrony z ich pozycji na płytce i zmuszają je tym samym do ruchu. Ukierunkowany ruch elektronów w płytce krzemowej to wytworzona ekologiczna energia elektryczna.

Czytaj też: Lublin | Ekologia | Ciekawostki | Wydarzenia

źródło: UM Lublin