Ulica Marii Curie-Skłodowskiej po zmianach

Lublin: zieleń zamiast betonowych płyt i parkingu

W Lublinie kilka ulic przeszło zieloną metamorfozę. Zamiast betonowych płyt i parkingu wykonano nowe nasadzenia. Prace objęły ulice Chopina, Marii Curie-Skłodowskiej oraz Zaułek Hartwigów.

Wiosną podobne zmiany wykonane zostaną na Starym Mieście oraz na ulicach Lubartowskiej i Sądowej.

Wdrożone zmiany na ul. Chopina to kolejne działanie w centrum Lublina, które ma na celu poprawę estetyki tej części miasta i stworzenie większej przestrzeni dla pieszych i zieleni miejskiej. Było to możliwe dzięki przeniesieniu miejsc postojowych na jezdnię. Z kolei na ul. Marii Curie-Skłodowskiej zwiększyliśmy nie tylko powierzchnię biologicznie czynną, ale też wyeliminowaliśmy z terenów zielonych nielegalnie parkujące tam samochody, o co wnioskowali mieszkańcy – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Prace na ul. Chopina rozpoczęto w terenie od nowego oznakowania poziomego i pionowego, następnie wykonano tam prace brukarskie – tak zwane rozpłytowywanie, a także powiększono już istniejące misy i wykonano nowe pod nasadzenia. Następnym etapem były prace ogrodnicze, po koniecznej wymianie podłoża pojawiły się tam drzewa – 17 lip. Obecnie zakończono nasadzenia blisko 1090 krzewów irgi, w ciągu najbliższych dni pojawi się tam jeszcze około 350 róż okrywowych, które uzupełnią kompozycję barwnym akcentem. Lepsze warunki do wzrostu otrzymały także drzewa już tam rosnące. Prace na sąsiedniej ul. Sądowej rozpoczną się wiosną.

Ulica Marii Curie-Skłodowskiej to kolejna, która zyskała nowy wygląd. Dzięki 818 sadzonkom irgi błyszczącej, miejsca niszczone przez samochody zmieniły się w przyjazne miejsca zieleni, a ulica zyskała nowy wizerunek. Rośliny dodatkowo zabezpieczono drewnianymi palikami. Prace ogrodnicze, oprócz sadzenia krzewów, obejmowały wymianę ziemi, ułożenie maty oraz wyściółkowanie rabat korą. Pełny efekt będzie można podziwiać wiosną.

Ulica Marii Curie-Skłodowskiej w trakcie prac sadzenia krzewów

W ramach zazieleniania obszaru Starego Miasta zielona przemiana objęła Zaułek Hartwigów. Trafiły tam nasadzenia 291 trzmielin Fortune’a, 120 tiarelli Wherry’ego oraz 175 bluszczu pospolitego ‘Białystok’. Dodatkowo, do końca listopada betonowa donica na skrzyżowaniu ulic Świętoduskiej, Wodopojnej i Staszica zostanie obsadzona 50 sadzonkami trzmieliny. Z uwagi na zmieniające się warunki pogodowe, donice z betonu architektonicznego, które miały znaleźć się w różnych lokalizacjach Starego Miasta, m. in. na ul. Kowalskiej i Olejnej trafią tam na wiosnę. Będzie to 8 donic obsadzonych trzmieliną oraz winobluszczem trójklapowym ‘Veitchii’.

Wiosną ruszy również realizacja projektu z Budżetu Obywatelskiego D-25 Zielone Śródmieście. Zadanie ma na celu poprawę warunków życia drzew już rosnących w pasie drogowym ul. Lubartowskiej i będzie polegało na poszerzeniu mis poprzez ich rozbrukowanie. Pojawią się też nowe nasadzenia drzew i krzewów. Przedsięwzięcie nie zakłada zmiany organizacji ruchu. Wiosną po obu stronach ul. Lubartowskiej, na odcinku od ul. Ciasnej do ul. Unickiej, pojawi się 28 nowych jesionów pensylwańskich oraz powstaną rabaty z róż okrywowych ‘Short track’, o łącznej powierzchni ponad 890 m kw.

źródło: UM Lublin

Czytaj też: Zieleń | Miasto | Metamorfoza | Lublin | Ciekawostki | whiteMAD na Instagramie

Tak ulica Marie Curie-Skłodowskiej wyglądała przed przebudową, zmiany przeprowadzono po prawej stronie: