Łucka 8

Łucka 8 – najstarszy wolski zabytek w ruinie

Najstarsza zachowana kamienica czynszowa na obszarze historycznej Woli znajduje się pod adresem Łucka 8. Zabudowa tego rodzaju poprzedzała etap wielkomiejskiego budownictwa czynszowego z XX w. To także najstarszy wolski zabytek, dlatego budynek jest obecnie cennym dla dzielnicy reliktem.

Kamienica została wzniesiona w latach 1877-1878 dla Abrama Włodawera. Budowla jest jednopiętrowa z dodatkową kondygnacją ukrytą w mansardowym dachu. W podwórku znajdowała się ponadto pięciopiętrowa oficyna, która została już rozebrana. Kamienica kilkakrotnie zmieniała właścicieli. Przetrwała II wojnę światową, w tym powstanie warszawskie, bez większych uszkodzeń. Po wojnie mieszkania w budynku przeznaczono na lokale komunalne.

Rok 2014, jeszcze przed pożarami. Źródło: fotopolska.eu/mamikW 1992 roku kamienica została wpisana do rejestru zabytków, jednak władze dzielnicy nie interesowały się stanem budynku, gdyż liczono się z możliwością zwrotu spadkobiercom przedwojennych właścicieli.
W 2011 roku, w związku ze złym stanem technicznym, lokale opuścili ostatni lokatorzy. W 2012 roku zwrócono ją do w ręce spadkobiercom prawowitych właścicieli. Cztery lata później część budynku strawiła seria pożarów. Sprawców nigdy nie ujęto. W 2016 roku od spadkobierców przejął go prywatny inwestor, ale kamienica cały czas niszczeje. Zarówno konserwator zabytków, jak i władze Woli upominały się o zabezpieczenie budynku, ale bez skutku. Czy ten wyjątkowy i bardzo ważny dla dzielnicy zabytek da się uratować? Jeśli tak, to jest na to ostatni moment.

Spodobał Ci się ten temat? Znajdziesz u nas więcej historii związanych z warszawskimi kamienicami! To może Cię zainteresować: 

Czytaj też: Kamienica | Zabytek | Architektura 

Lata 1996 i 2023, Łucka 10 i 8. Źródło: Społeczne Archiwum Warszawy, https://www.tubylotustalo.pl/spoleczne-archiwum

Lata 2015 i 2023, Łucka 8. Źródło: fotopolska.eu, autor: Mariusz Brzeziński

Temat: Łucka 8 – najstarszy wolski zabytek w ruinie

Źródła: warszawyhistoriaukryta.blogspot.com, wawalove.wp.pl, um.warszawa.pl, tubylotustalo.pl, fotopolska.eu