Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Masz talent? Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu zaprasza na studia podyplomowe

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu szuka zdolnych studentów. Trwa rekrutacja na studia podyplomowe – Grafika Artystyczna. Kierunek ten skupia się na praktycznych aspektach pracy grafika. Kluczowym elementem studiów jest manualna realizacja projektów. Dają one dostęp do świetnie wyposażonych pracowni oraz doświadczeń wysoko wykwalifikowanej kadry, złożonej z praktyków na co dzień zajmujących się drukiem.

Na zajęciach warsztatowych studenci poznają 3 techniki druku: linoryt, sitodruk i druk cyfrowy. W każdej technice poza grafikami są realizowane fizyczne przedmioty takie jak: torby, okładki wykonane w technice suchego tłoku (linoryt), plakaty, t-shirty (sitodruk), zaproszenia, naklejki, druki przestrzenne (druk cyfrowy). Dodatkowo studenci poznają sposób druku na różnych rodzajach papierów, tkaninach czy podłożach, takich jak drewno czy szkło. Prowadzący zajęcia dodatkowo pomogą w zaplanowaniu domowej pracowni i przekażą informację jak zdobyte umiejętności warsztatowe wykorzystać samodzielnej praktyce poza specjalistycznymi pracowniami.

Podczas zajęć z introligatorstwa i edycji, studenci zaprojektują i zszyją książkę. Prowadzący przekażą wiedzę odnośnie typów wydawnictw i rodzajów oprawy publikacji i grafik.

Zajęcia poszerzone są o warsztaty z fotografii reklamowej i edycji komputerowej, które ułatwią prezentacje prac poprzez kanały social media takie jak Facebook czy Instagram. Zajęcia prowadzone są w pracowniach wyposażonych w najnowocześniejsze oprogramowanie Adobe. Studia skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych grafiką i drukiem, chcących nadać swoim pomysłom realną formę.

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu


Studia podyplomowe Grafika Artystyczna przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia wyższe na różnych kierunkach (co najmniej pierwszego stopnia), chcących zdobyć praktyczne umiejętności pozwalające na realizację własnych projektów artystycznych, chcących stosować współczesny język graficzny do tworzenia m.in.: plakatów, zaproszeń, koszulek, książek, zainteresowanych pracą w drukarniach, studiach projektowych, instytucjach kultury, chcących pogłębić swoje dotychczasowe umiejętności graficzne, zainteresowanych pracą manualną w pracowniach artystycznych.

W sumie studia trwają 180 godzin lekcyjnych (45 minut), obejmują 12 zjazdów w weekendy i podzielone są na dwa semestry: październik-styczeń oraz luty-maj.

Zakres zagadnień:

Sitodruk: podstawy sitodruku; druk na różnych podłożach (m.in. tekstylia, koszulki); realizacja druków użytkowych (kalendarzy, plakatów); wsparcie w zaplanowaniu własnej, domowej pracowni.

Introligatorstwo: zapoznanie się z terminologią introligatorską, rodzajami papieru oraz sposobem pracy; tworzenie powiązań między kreacją graficzną, sztuką i rzemiosłem; praktyczne warsztaty podczas których studenci samodzielnie szyją blok książki i tworzą oprawę.

Druk cyfrowy: przygotowanie plików do różnych rodzajów druku;  druk UV na różnych podłożach takich jak drewno, PCV, folia; wykorzystanie plotera CNC do tworzenia grafik przestrzennych; zajęcia we współpracy z drukarnią UAP.

Linoryt: poznanie klasycznych technik druku wypukłego jak: linoryt, drzeworyt, gipsoryt; wykorzystanie klasycznych technik do działań eksperymentalnych; druk na materiałach niestandardowych takich jak tkaniny np. torby, plexi, drewno; zapoznanie z techniką suchego tłoku; wykorzystanie warsztatowych technik druku w realizacji własnych projektów; wsparcie w zaplanowaniu własnej, domowej pracowni.

Grafika komputerowa: zapoznanie z podstawowymi pojęciami i środkami wyrazu stosowanymi w grafice komputerowej; umiejętność tworzenia grafiki cyfrowej za pomocą świadomego doboru środków wyrazu; warsztaty projektowe z wykorzystaniem programów graficznych (Photoshop, Ilustrator, InDesign).

Skład publikacji: podstawy z projektowania publikacji (gazety, czasopisma, książki); praca nad elementami typograficznymi i graficznymi; warsztaty z komputerowego przygotowania publikacji do druku (DTP) oraz składu tekstu – praca w programach Adobe InDesign, Acrobat; umiejętność wykorzystania zaawansowanych technik uszlachetniania druku; umiejętność wykorzystania nowoczesnej technologii w procesie przygotowania do druku; poznanie właściwości materiałów poligraficznych w kontekście przygotowania do druku.

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Komiks i opowieść graficzna: rozwój myślenia scenariuszem, kadrem i całą planszą – kompozycją kadrów; projektowanie graficznych historii obrazkowych; tworzenie własnych narracji indywidualnym językiem artystycznym; złożenie i wydrukowanie powieści graficznej.

Fotografia reklamowa: zdobycie umiejętności posługiwania się manualnymi trybami aparatu, rodzajami obiektywów i ich zastosowaniem; praca w studiu i umiejętność wykorzystania oświetlenia studyjnego; wykonanie ćwiczeń poprzedzone zostanie teoretycznym wstępem i zarysem problematyki; poznanie zasad kompozycji w fotografii; warsztaty fotoedycji z wykorzystaniem programów graficznych (Photoshop, Lightroom); przygotowanie fotografii do efektywnego wykorzystania ich w kanałach społecznościowych oraz Internecie.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych dydaktyków Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, aktywnie działających artystów i projektantów.

Rekrutacja trwa tylko do 11 października! Więcej informacji o kosztach i sposobie rekrutacji znajdziecie na oficjalnej stronie Uniwersytetu klikając TUTAJ.

Czytaj więcej: Edukacja | Grafika | Poznań

źródło: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu