Gdynia: miasto wyremontuje 17 zabytków w 2021 roku.

Rady Miasta Gdyni podjęła decyzje odnośnie dotacji, które mają zostać przyznane zabytkom wpisanym do rejestru zabytków oraz figurujących w gminnej ewidencji zabytków.Miasto wyremontuje 17 zabytków w 2021 roku, dla 9 z nich jest to pierwsza dotacja. 

Uchwałą nr XXVIII/914/21 Rady Miasta Gdyni z 31 marca 2021 r. przyznane zostały dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz figurujących w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni.

 • Budynek mieszkalny d. F. E. BGK, ul. 3 Maja 27-31, nr w rejestrze zabytków 1036, dotacja na etap III remontu elewacji od podwórza w wysokości do 132 883,43 zł.
 • Budynek mieszkalny, ul. Arciszewskich 26, nr w rejestrze zabytków 1859, dotacja na remont kominów w wysokości do 59 150,45 zł.
 • Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Armii Krajowej 46, nr w rejestrze zabytków 1927, dotacja na naprawę belki gzymsowej z odtworzeniem tynku w wysokości do 74 038,47 zł.
 • Budynek mieszkalny, ul. Korzeniowskiego 25A, nr w rejestrze zabytków 1021, dotacja na kontynuację remontu elewacji zachodniej i południowej w wysokości do 64 324,55 zł.
 • Uniwersytet Morski, ul. Morska 81-87, nr w rejestrze zabytków 1153, dotacja na etap I i III remontu elewacji południowo-wschodniej budynku A Uniwersytetu Morskiego w wysokości do 58 803,83 zł.
 • Zespół kościoła parafialnego pw. św. Antoniego Padewskiego i klasztoru franciszkanów, ul. Ujejskiego 40, nr w rejestrze zabytków 1933, dotacja na naprawę muru i schodów na dziedzińcu klasztornym w wysokości do 73 901,48 zł.
 • Budynek „Polska YMCA”, ul. Żeromskiego 26, nr w rejestrze zabytków 1911, dotacja na renowację stolarki okiennej wraz z dekoracyjnymi kratami, w wysokości do 49 500,00 zł.
 • Budynek mieszkalny, ul. Komandorska 18, dotacja na remont dachu, w wysokości do 89 714,88 zł.
 • Budynek mieszkalny, ul. Olsztyńska 28, dotacja na remont portalu wraz ze strefą wejściową w wysokości do 51 715,18 zł.
 • Budynek mieszkalny, ul. Sienkiewicza 6, dotacja na etap I remontu elewacji w wysokości do 60 000,00 zł oraz dotacja na remont drzwi oraz naprawę masztu flagowego w wysokości do 9 143,93 zł.
 • Budynek mieszkalny „Willa Ala”, ul. Sienkiewicza 27, dotacja na etap II renowacji stolarki okiennej w wysokości do 37 179,00 zł.
 • Budynek mieszkalny, ul. Starowiejska 11, dotacja na kontynuację remontu elewacji zachodniej – renowację tynków szlachetnych i balustrad w wysokości do 63 588,77 zł oraz dotacja na kontynuację remontu elewacji zachodniej w wysokości do 66 567,58 zł.
 • Budynek mieszkalny, ul. Tatrzańska 16, dotacja na remont elewacji, w wysokości do 92 024,12 zł.
 • Budynek mieszkalny, ul. Bema 4, dotacja na renowację drzwi do głównego wejścia w wysokości do 12 179,16 zł.
 • Budynek mieszkalny, ul. Chylońska 65-67, dotacja na remont elewacji frontowej budynku w wysokości do 102 920,75 zł.
 • Budynek mieszkalny, ul. Krasickiego 38, dotacja na remont elewacji frontowej w wysokości do 30 609,87 zł oraz dotacja na remont elewacji frontowej – renowację tynków szlachetnych w wysokości do 28 365,50 zł.
 • Budynek mieszkalny, ul. Świętojańska 46, dotacja na remont elewacji frontowej budynku, w wysokości do 83 870,72 zł.

Dziewięć spośród wymienionych budynków otrzymało dotacje po raz pierwszy. Poniżej prezentujemy ich zdjęcia.

Czytaj też: Renowacja | Zabytek | Gdynia | Architektura w Polsce | Modernizm |

źródło: Gdynia.pl