III miejsce / Miejski Dom Kultury w Mikołowie

Miejski Dom Kultury w Mikołowie. Znamy wyniki konkursu!

Miejski Dom Kultury w Mikołowie pełni ważną rolę w życiu kulturalnym miasta. Podstawowym zadaniem Miejskiego Domu Kultury jest opieka nad amatorskim ruchem artystycznym oraz scalanie nieprofesjonalnych środowisk twórczych.

Swoją działalność prowadzi poprzez organizowanie koncertów zespołów profesjonalnych i amatorskich, spektakli teatralnych, kameralnych form scenicznych, jarmarków okolicznościowych, spotkań dyskusyjnych oraz edukacji dzieci i młodzieży. Wśród tych pozycji wiele wydarzeń to imprezy cykliczne. Są to m. in. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Mikołowskie Dni Muzyki”, Międzynarodowy Plener Malarski „Impresje Mikołowskie”, Dni Mikołowa, Marcinowe Święto, Dzień Dziecka, Mikołowskie Spotkania Kolędowe. Jednocześnie jesteśmy otwarci na inicjatywy mieszkańców. Współorganizujemy różne wydarzenia, służymy pomocą techniczną, przed nikim nie zamykamy drzwi. Liczy się dla nas przede wszystkim satysfakcja mieszkańców, ich edukacja kulturalna i artystyczna. Chcemy, żeby ktoś kto nas raz odwiedzi, wracał do nas później i został z nami na dłużej.

Miejski Dom Kultury w Mikołowie – wyniki konkursu

Konkurs cieszył się sporym zainteresowanie. Do kapituły wpłynęło aż 16 prac, które miały przedstawić propozycje architektoniczne w miejscu obecnego Domu kultury przy założeniu, że kamienica frontowa pozostanie bez zmian, gdyż układ rynku nie może ulec zmianie. “W opinii sądu konkursowego poziom merytoryczny i artystyczny prac jest wysoki i stanowią one adekwatną odpowiedź na złożone i skomplikowane wymagania programowe konkursu. Koncepcje są bardzo różnorodne – zawierają one również zagospodarowanie przyległego terenu, z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz informacjami zawierającymi wstępne rozwiązania techniczne, technologiczne i kosztowe. Ta różnorodność właśnie z pewnością pomoże nam w finalnym sformułowaniu idei i programu funkcjonalno-przestrzennego przyszłego MDK-u.” – tłumaczy burmistrz Mikołowa, Stanisław Piechula

Pierwsze trzy miejsca w konkursie zajęły prace poniższych osób i firm, które w całości są prezentowane w Miejskim Domu Kultury:
  • I miejsce /  Magdalena Jagoda Architekt / ul. Łętowskiego 8/9, 40-648 Katowice / Nagroda: 60.000 złotych
  • II miejsce /  GIGA ARCHITEKCI Artur Garbula /  ul. Ludwika Waryńskiego 24L1, 43-190 Mikołów. / Nagroda: 40.000 złotych
  • III miejsce /  PRAZA architekci spółka z o.o. / ul. Poniatowskiego 25, 41-300 Dąbrowa Górnicza. / Nagroda: 20.000 złotych
Załączone wizualizacje pokazują proponowany wygląd Domu Kultury od strony targowiska.

I miejsce – Magdalena Jagoda Architekt

Zwycięską prace przygotowała architektka Magdalena Jagoda, prowadząca pracownię Magdalena Jagoda Architekt. Poniżej cytujemy opinię jury, która oceniła pracę w następujący sposób:

Ortogonalną bryłę budynku z cegły i szkła starannie wpisano w kontekst przyległej zabudowy i ukształtowania terenu. Projekt w pełni odpowiada na postawione w konkursie wymagania, właściwie rozmieszczając w bryle obiektu różnorodne funkcje i zapewniając dobre połączenie starej i nowej części domu kultury atrakcyjnymi, o właściwej skali wewnętrznymi przestrzeniami publicznymi. Ciekawie zaaranżowano przyległy teren stopniami pokonującymi różnicę poziomów, które wnikają do wnętrza obiektu. Właściwe, centralnie usytuowaną salę widowiskową zaprojektowano z dbałością o walory akustyczne oraz przemyślanym rozdziałem dróg widza, aktorów i obsługi sceny. Duża scena z proscenium oraz sznurownią pozwoli na przeprowadzanie nawet wymagających spektakli teatralnych. Zapewniono naturalne oświetlenie sal zajęć.

W zakresie energooszczędności i ekologii zaproponowano całą gamę nowoczesnych rozwiązań technologicznych jak system zarządzania budynkiem BMS, pompy ciepła, panele fotowoltaiczne, rekuperację, odzysk wody deszczowej, automatycznie sterowane rolety zewnętrzne i szereg innych.

Sąd konkursowy uznał za niezasadne zaprojektowanie kondygnacji -2, gdzie zlokalizowano przeskalowane pomieszczenia techniczne, które z powodzeniem można umieścić np. w kondygnacji piwnic istniejącego budynku, nie ryzykując mierzenia się z kosztownymi pracami zabezpieczającymi starą część MDK i sąsiednie budynki na skutek ich podkopania na prawie 3-metrową głębokość.

II miejsce – GIGA ARCHITEKCI Artur Garbula

II miejsce w konkursie na projekt Mikołowskiego Domu Kultury zajęła pracowni GIGA ARCHITEKCI Artur Garbula. Tak kapituła oceniła projekt:

Prosta, charakterystyczną, trapezoidalna ceglana bryła budynku, w całości mieści bogaty program funkcjonalny. Jednocześnie nie przytłacza skalą poprzez umiejętne operowanie geometrią skośnych „przecięć” kubatury: na styku z zabudową wokół Rynku i przy zielonym pasażu zejścia w stronę targu. Projektant — mając świadomość znaczenia konkursu dla Organizatora w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań — wskazuje w opisie możliwości wariantowania rozrysowanej wersji poprzez potencjalne ograniczenie programu funkcjonalnego (np. w kontekście właśnie budowanego w sąsiedztwie obiektu Ogniska Pracy Pozaszkolnej o zbliżonej funkcji).

W projekcie właściwie połączono nową i starą część domu kultury, zapewniając dobre skomunikowanie głównej sali widowiskowej na 300 miejsc. Rozmiary i dobre proporcje tej sali zapewnią miastu solidne zaplecze dla dobrej oferty kulturalnej. W przemyślany sposób rozwiązano rozdział dróg widza, aktorów i obsługi sceny, a nawet VIP-ów. W zakresie energooszczędności i ekologii przewidziano wiele nowoczesnych rozwiązań technologicznych jak gruntowy wymiennik ciepła GWC, pompy ciepła, panele fotowoltaiczne, rekuperację, odzysk wody deszczowej (szara woda) i kilka innych.

Za niezwykle cenną Sąd konkursowy uznał pokazaną na rysunku zagospodarowania terenu sugestię kubaturowego domknięcia sąsiedniego kwartału, który po wykonaniu postulowanych wyburzeń będzie wizualnie „pootwierany” na amorficzną strukturę zapleczy i podwórek. Otworzenie, a właściwie dopełnienie struktury kwartałowej od strony przestrzeni, której teraz zostanie nadana ranga publicznej i to reprezentacyjnej, wydaje się nie do przecenienia.

III miejsce – PRAZA architekci spółka z o.o.

III miejsce w konkursie trafia do pracowni PRAZA Architekci, której pracę sąd konkursowy ocenił następująco:

W potężnej, prostopadłościennej ceglanej bryle zmieszczono kompletny zadany program funkcjonalno-użytkowy. Zabiegiem podziału fasady na strefy poziome („piwnice”-„usługi”-„mieszkania”) oraz sekcje pionowe (sugestia szczytów kilku kamienic) starano się uniknąć zdominowania kameralnej przestrzeni otoczenia i powtórzyć skalę historycznych budynków starówki.

Przeniesienie głównej sali widowiskowej na 300 osób na poziomy +1 i +2 pozwoliło na stworzenie osi kompozycyjno-funkcjonalnej w poziomach -1 i +/-o łączącej wejście od strony rynku z zielonym pasażem biegnącym od strony zachodniej. Od tej też strony, w przestrzeni holu przy wejściu głównym zlokalizowano rzeźbiarskie, wachlarzowe schody przełamujące ortogonalną estetykę budynku. Salę widowiskową zaprojektowano z właściwym rozdziałem dróg widza, aktorów i obsługi sceny. Zapewniono oświetlenie naturalne wielu sal dużymi, kwadratowymi oknami.

W zakresie energoefektywności budynku przewidziano — poza opisaną wysoką izolacyjnością przegród z eliminacją mostków cieplnych — wiele innych rozwiązań technicznych jak panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, rekuperację czy odzysk wody deszczowej (szara woda). Sąd konkursowy uznał za przesadny niczym nieograniczony wgląd do wnętrza budynku, w tym sal zajęć, przez kilkadziesiąt ogromnych okien (każde o wymiarze około 3 × 3 m). Skala przeszkleń kłóci się też z podkreślaną w opisie ideą budynku pasywnego, zwłaszcza że znakomita większość okien znajduje się na fasadzie północnej. Wątpliwości Sądu budzi też odległa droga od wejścia głównego na poziomie -1 do sali widowiskowej, która znajduje się na poziomie +1 (i +2).

Jak oceniacie nowy Miejski Dom Kultury w Mikołowie i decyzję jury? Który projekt jest Waszym zdaniem najlepszy? 

Która pracownia stworzyła Twoim zdaniem najlepszy projekt?

View Results

Loading ... Loading ...

źródło: UM Mikołów (https://mikolow.eu), Miejski Dom Kultury w Mikołowie (https://mdkmikolow.eu)
wizualizacje: Magdalena Jagoda Architekt,  GIGA ARCHITEKCI Artur Garbula (https://gigaarchitekci.pl/)  PRAZA architekci spółka z o.o. (https://praza.pl)

Czytaj też: Architektura w Polsce | Polscy projektanci | Place, Skwery, Parki  | Kultura | whiteMAD na Instagramie