Gdynia: mieszkańcy samodzielnie stworzyli sąsiedzką rabatę

Trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że najbliższe otoczenie i jego wygląd wpływa na nasze samopoczucie. Mieszkanki i mieszkańcy budynku przy ulicy Dickmana 38 wzięli to sobie do serca i wspólnymi siłami zadbali o estetykę wokół bloku.

Ta inicjatywa to efekt wspólnych działań animatorów Laboratorium Innowacji Społecznych oraz mieszkańców, którzy, choć nie mają własnościowych ogródków, postanowili zagospodarować wspólną przestrzeń i stworzyć zielone miejsce, służące wszystkim sąsiadom. Kolorowa rabata przed blokiem to kontynuacja idei ogrodu sąsiedzkiego, który powstał wiosną 2019 roku na tyłach budynku.


“Chcemy, żeby działania inwestycyjne miasta, w ramach rewitalizacji, miały też wymiar sąsiedzki. Dlatego część funduszy przeznaczonych na rewitalizację dedykujemy mikro-działaniom z mieszkańcami w ich najbliższym sąsiedztwie. Mogą to być działania integrujące, jak wspólna nauka szydełkowania albo działania podwórkowe, np. zakładanie ogrodów przyblokowych” – wyjaśnia Barbara Marchwicka, Kierownik Sekcji Użytkownika, Dział Inwestycji, Pełnomocnik Prezydenta ds. Przestrzeni Publicznych.

Osoby zamieszkujące budynek przy ulicy Dickmana 38 w środę, 21 października wzięły udział we wspólnych pracach przy tworzeniu rabaty. W ciągu trzech godzin posadzono ponad 100 krzewów, 50 bylin a także ponad 200 roślin cebulowych, które rozkwitną już wczesną wiosną! Rabata została także zabezpieczona ściółką z kory. Oprócz tego obok nasadzeń stanęła ławka oraz kosz na śmieci. Prace prowadzono przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego, a wszyscy uczestnicy zasłaniali usta i nos maseczkami.

“Mam nadzieję, że to piękna i ważna zmiana dla mieszkańców, którzy naprawdę ciężko pracowali przez ponad trzy godziny, wykazali dużo entuzjazmu i zaangażowania. Mieszkańcy mają już kolejne pomysły na to, jak uatrakcyjnić teren wokół budynku. Zaproponowano m.in. posadzenie żywopłotu, który odgrodziłby chodnik od parkingu. Mamy więc nadzieję na kontynuację sąsiedzkich działań.” – mówi Alicja Brzoskowska, koordynatorka akcji z ramienia Laboratorium Innowacji Społecznych.

Mieszkańcy mogą kontynuować pomysł ogródka sąsiedzkiego, a także zgłaszać inne pomysły i inicjatywy sąsiedzkie w ramach naboru do Funduszu Sąsiedzkiego. Pomysł na nową sąsiedzką inicjatywę może zgłosić zarówno grupa osób, jak i pojedynczy mieszkańcy. Autorem wniosku może być każda osoba, która ukończyła 13 lat i zamieszkuje rewitalizowany obszar Gdyni.

“Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły, kontaktując się z Sekcją Użytkownika Działu Inwestycji LIS lub animatorką Funduszu Sąsiedzkiego” – mówi Barbara Marchwicka.

Warto dodać, że nabór jest ciągły i trwa aż do momentu wyczerpania środków. Każda inicjatywa ma szansę otrzymać maksymalnie 2 tys. zł dofinansowania. Swoje pomysły można zgłaszać w kilku kategoriach. Każda z inicjatyw musi być również bezpłatna, a także prowadzona na ogólnodostępnym terenie (jeśli miałaby zostać zrealizowana na terenie prywatnym, należy pamiętać o zgodzie właścicieli danego terenu na jego udostępnienie przez cały czas trwania inicjatywy). Warto podkreślić, że z uwagi na trwającą pandemię, zgłoszone pomysły i możliwość ich realizacji będą weryfikowane również pod tym kątem.

Czytaj też: Gdynia | Ekologia | Zieleń | Miasto | Blok | Edukacja | Rośliny

 

źródło: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/mieszkanki-i-mieszkancy-dickmana-38-stworzyli-sasiedzka-rabate,552772