Mieszkańcy zdecydowali: wielkie drzewa wrócą na Krakowskie Przedmieście

Mieszkańcy Lublina zgłosili kilkaset projektów do Zielonego Budżetu 2020. Zrealizowanych zostanie kilkadziesiąt z nich. Jednym z ważniejszych jest projekt Drzewa na Krakowskim Przedmieściu, który zakłada wymianę niewielkich donic z zielenią na duże drzewa.

Do tegorocznej edycji Zielonego Budżetu wpłynęło 145 wniosków na łączną kwotę ponad 13 mln zł. Ocenę formalną przeszły 133 wnioski. Propozycje dotyczyły zarówno realizacji dużych projektów inwestycyjnych, jak i niewielkich nasadzeń w pasie drogowym, stworzenia skwerów, łąk kwietnych, ochrony zieleni przed parkującymi samochodami czy działań edukacyjnych. Mieszkańcy przedstawiali w swoich wnioskach zarówno gotowe koncepcje, jak i same pomysły. Wnioskodawcami były zarówno Rady Dzielnicy, jak i sami mieszkańcy. Wzorem poprzednich edycji Zielonego Budżetu wybrane projekty wpisano w kategorie, które ukształtowały się podczas analizy: łąki kwietne, edukacja, ogrody deszczowe, nasadzenia przyuliczne, skwery, ochrona zieleni istniejącej, dokumentacja projektowa oraz inne.

Ostatecznie zespół ekspertów złożony z pracowników lubelskich uczelni i instytucji kultury zdecydował, że do realizacji przeznaczonych zostanie 38 wniosków. Jednym z ciekawszych projektów jest projekt Drzewa na Krakowskim Przedmieściu, który dotyczy wykonania nasadzeń 13 dużych drzew w gruncie przy ul. Krakowskie Przedmieście na odcinku od ul. Ewangelickiej do ul. 3 Maja, wraz z systemem napowietrzająco-nawadniającym oraz z zabezpieczeniami przeciw uszkodzeniom powodowanym przez kierowców.

Wykonane nasadzenia pozwolą na zamianę drzew rosnących obecnie w betonowych donicach na duże okazy rosnące w gruncie. Dla stworzenia jak najbardziej optymalnych warunków do wzrostu drzew planujemy zastosowanie systemu modułowego, po raz pierwszy zastosowanego w naszym mieście. Drzewa nasadzimy w przestrzeniach pomiędzy miejscami postojowymi, w podobnych lokalizacjach, w których rosły kilka lat temu. Realizację projektu planujemy w tym roku – mówi Hanna Pawlikowska, Miejski Architekt Zieleni.

drzewa krakowskie przedmieście
Wizualizacja nasadzeń na Krakowskim Przedmieściu w Lublinie

System modułowy (antykompresyjny) to połączona sieć modułów o wysokości, szerokości i głębokości dostosowanej do terenu, która montowana jest przynajmniej po dwóch stronach sadzonego drzewa, z zainstalowaniem systemu napowietrzająco-nawadniającego oraz wypełniona odpowiednim substratem (mieszanką kamienno-glebową). Przypuszczalna przestrzeń, jaką udałoby się uzyskać przy zastosowaniu systemu dla każdego drzewa to około 6 m3. Jest to maksymalna objętość przy montażu systemów tego typu bez przeprowadzania przebudowy infrastruktury podziemnej.

Prace prowadzone na ul. Krakowskie Przedmieście, na odcinku ul. Chopina do ul. Kołłątaja, obejmą wymianę nawierzchni, naprawę chodnika i miejsc postojowych. W związku z planowanym posadzeniem drzew zmieni się układ miejsc parkingowych. Przy naprawie nawierzchni miejsc postojowych oraz chodnika zostanie w maksymalnym stopniu wykorzystany obecny materiał.  Ostatni remont w tym miejscu był przeprowadzany 25 lat temu.

Dzięki projektom z Zielonego Budżetu nasze miasto stale zyskuje nowe przestrzenie zielone, jak chociażby cieszące się ogromną popularnością wśród mieszkańców łąki kwietne, które już teraz zajmują w sumie powierzchnię ok.1 ha. Co roku na Zielony Budżet przeznaczamy blisko 2 mln zł. Ciekawe pomysły pozwalają testować nietypowe rozwiązania wzbogacające przestrzeń, jak ogrody deszczowe czy zielone miejsca odpoczynku. M. in. dzięki zaangażowaniu mieszkańców Lublina zostało zasadzonych 436 drzew, 36 tys. krzewów i ponad 6200 bylin. W tym roku, w ramach Zielonego Budżetu, nasadzimy kilkanaście dużych drzew na Krakowskim Przedmieściu od ul. Ewangelickiej do ul. 3 Maja. Towarzyszyć temu będzie naprawa nawierzchni ulicy i chodników oraz utworzenie specjalnych zabezpieczeń tak, by w odpowiedni sposób chronić zasadzone drzewa przed samochodami. Sukcesywnie zrealizujemy „zielone” pomysły mieszkańców, które nie mogły być wykonane w ramach Zielonego Budżetu ze względu na ograniczone środki – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Dodatkowo mieszkańcy zgłaszali potrzebę budowy większej ilości łąk kwietnych, stworzenie miejskich ogrodów deszczowych czy budowa przystanków komunikacji miejskiej z trawą na dachu.

Czytaj więcej: Ekologia | Lublin | Zieleń | Meble miejskie

drzewa krakowskie przedmieście
Na Krakowskie Przedmieście w Lublinie mają powrócić drzewa – wizualizacja nasadzeń

źródło: UM Lublin

Najpopularniejsze

najczęściej czytane artykuły