Mniej aut, więcej zieleni. Odbrukowana ulica Kanałowa w Poznaniu

To kolejna ulica w Poznaniu, która w ostatnich tygodniach została odbrukowana. Przykład pokazuje, że nie trzeba wielkiej rewolucji, aby poprawić jakość publicznej przestrzeni. Wystarczy nowa organizacja porządku z przesunięciem stanowisk parkingowych dla aut oraz częściowe uwolnienie chodnika pod zieleń.

Prace w nową organizacją ulicy przeprowadzili pracownicy poznańskiego Zarządu Dróg Miejskich. W efekcie ulica Kanałowa została odbrukowana i wypełniona nową zielenią.

Wcześniej ulica była gęsto zastawiona parkującymi autami i rosło na niej kilka średniej wielkości drzew. Po zmianie sposobu parkowania, duża powierzchnia chodnika została uwolniona od parkujących aut. Obszar, który nie był wykorzystywany przez pieszych, ani też innych uczestników ruchu został przeznaczony pod obsadzenia zielenią niską oraz niewielkimi formami drzew wielopiennych. Związane z tym prace trwały do końca października.

Odbruk i nasadzenia zieleni zostały wykonane po północnej stronie ul. Kanałowej na odcinku od ul. Kolejowej do Małeckiego oraz po południowej pomiędzy ul. Małeckiego i Głogowską. Posadzone tutaj zostały wiśnie piłkowane i świdośliwy Lamarcka, a także 550 sztuk roślin wieloletnich (róże, budleje, kocimiętka i ozdobne trawy) i 700 sztuk hiacyntów. Zastosowane gatunki zostały tak dobrane, by jak najlepiej mogły się rozwijać na ul. Kanałowej oraz by kwitnące rośliny można było podziwiać przez jak największą część roku.

Tak ulica wyglądała w 2017 r.:

Ulica PRZED zmianami, fot. Google

Dodatkowo w trzech miejscach wskazanych przez mieszkańców wyremontowano zniszczoną nawierzchnię chodnika. Rośliny zostały już zabezpieczone na okres zimy słomianymi matami, chroniącymi przed działaniem soli drogowej. Dzięki temu wiosną staną się zieloną ozdobą ul. Kanałowej.

Koszt wykonanych prac to blisko 130 tysięcy złotych, przeznaczonych na ten cel przez Radę Osiedla Św. Łazarz. Nasadzone rośliny są objęte pielęgnacją w ramach gwarancji.

źródło: ZDM Poznań

Czytaj też: Poznań | Miasto | Zieleń | Ciekawostki | whiteMAD na Instagramie