elewacje budynków
Budynek przy ul. 3 Maja 27-31, lata 30. XX w., elewacje powyżej parteru wykończone okładziną z płyt kamiennych z wapienia pińczowskiego. zdjęcia: Biuro MKZ, Bartłomiej Ponikiewski, źródło: UM Gdynia

Modernistyczne centrum Gdyni zgłoszone na listę światowego dziedzictwa UNESCO

Wniosek w tej sprawie przygotował Urząd Miasta Gdyni. Modernistyczne centrum Gdyni jest polskim kandydatem do wpisania na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Wniosek został zarekomendowany przez Komitet do spraw Światowego Dziedzictwa Kulturowego w Polsce przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Formalnie dokument podpisał wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, generalny konserwator zabytków Jarosław Sellin. Całość została już złożona na ręce Lazare Eloundou Assomo – dyrektora Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO w Paryżu.

Przygotowaliśmy projekt wniosku, który został oceniony przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, Komitet ds. Światowego Dziedzictwa w Polsce i po uzyskaniu pozytywnej opinii ostateczną decyzję podjął oraz wniosek podpisał minister kultury i dziedzictwa narodowego. Od tego momentu to już nie jest wniosek miasta, a Rzeczpospolitej Polskiej. W lutym potrwa sprawdzanie wniosku pod względem formalnym. Jeśli zostanie zweryfikowany pozytywnie, UNESCO przekaże go do swojej agendy ICOMOS, która ma przygotować decydujący raport. Ma na to piętnaście miesięcy, a więc w maju przyszłego roku powinien być gotowy i wówczas, jeśli oczywiście wynik badań będzie pozytywny, zostanie on przedstawiony międzynarodowej komisji, która zbiera się lipcu. Jednak może się okazać, że ICOMOS podczas swoich badań zażąda uzupełnień wniosku i wówczas raport nie będzie gotowy przed lipcem 2024. Wtedy będziemy musieli poczekać do kolejnego lata. Także przed nami jeszcze długa droga – informuje Marek Stępa, naczelnik Wydziału Ochrony Dziedzictwa UMG.

Wniosek poparto argumentami. Urzędnicy podkreślili, że modernistyczne centrum Gdyni jest cennym przykładem wartości kulturowych i społecznych oraz stanowi przełom w dziedzinie rozwoju architektury i urbanistyki pierwszych dziesięcioleci XX wieku. Modernizm w gdyńskim wydaniu odróżnia się od światowych, modernistycznych realizacji powstałych przed jak i po II wojnie światowej. Wyróżnikiem gdyńskiego modernizmu jest też lokalny kontekst – architektura nawiązuje do portu, krajobrazu i akcentuje morską symbolikę.

fot. Kamil Białas

Każde państwo, które jest stroną konwencji światowego dziedzictwa może zgłosić jedną kandydaturę do wpisania na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jeśli zgłoszenie zostanie pozytywnie rozpatrzone w pierwszym etapie, to w kolejnym nastąpi proces oceny merytorycznej. O tym, czy modernistyczne centrum Gdyni wpisane zostanie na listę światowego dziedzictwa UNESCO dowiemy się już w przyszłym roku.

źródło: UM Gdynia

Czytaj też: Modernizm | Gdynia | Ciekawostki | Miasto | Zabytek | whiteMAD na Instagramie

Najpopularniejsze

najczęściej czytane artykuły