Most dla motyli. Zasłonili drogę specjalną siatką, by chronić lokalne motyle!

Most dla motyli to stworzony w Nideralandach projekt mający na celu ochronę populacji lokalnych motyli oraz innych owadów zapylających, które masowo ginęły w skutek zderzeń z autami, a także umierały w wyniku zanieczyszczenia powietrza spalinami. Most dla motyli wykonany ze specjalnej membrany został zaprojektowany przez architektów i inżynierów z trzech niderlandzkich pracowni projektowych: VenhoevenCS, DS Landschapsarchitecten oraz Studio Solarix. Ich celem było uniemożliwienie owadom zderzenie z samochodami oraz wyłapanie zanieczyszczeń pochodzących ze spalin. 

Most dla motyli, który ma powstać w Niderlandach nazwany został przez autorów “Butterfly Effect”, czyli Efekt Motyla. Nazwa nie jest przypadkowa. Autorzy zwracają uwagę na gigantyczną rolę, jaką odgrywają w ekosystemie motyle i inne owady zapylające. Choć na małą skale, śmierć jednego motyla może wydawać się mało znacząca, tak w skali całego kraju, czy świata skutki mogą być tragiczne. 


Rozwój miast i budowanie nowych połączeń drogowych sprawia, że samochody pojawiają się na terenach, gdzie wcześniej ich nie było. W skutek ekspansji człowieka, siedliska motyli i ich trasy migracyjne są przecinane drogami, co sprawia, że owady masowo giną w skutek zderzeń z samochodami. Powoduje to nie tylko zachwianie piramidy troficznej (łańcucha pokarmowego), ale także ogranicza ilość zapylonych roślin, a co za tym idzie zmniejsza się wydajność rolnictwa. Według badań wskazanych przez autorów Efektu Motyla aż 85% roślin zapylanych jest przez owady. Ich brak zmusi rolników do samodzielnego zapylania roślin co będzie skutkowało nie tylko wzrostem cen produktów spożywczych, ale także jeszcze większym zanieczyszczeniem środowiska. 

Studio projektowe VenhoevenCS we współpracy z biurem architektury krajobrazu DSLandschapsarchitecten oraz firmą zajmującą się energią słoneczną Studio Solarix stworzyło projekt membrany paneli słonecznych, która mogłaby rozciągać się nad autostradą A67 na Strabrechtse Heide. Koncepcja może zostać powielona w każdym miejscu na świecie, bowiem jest odporna na niemal wszystkie warunki atmosferyczne. Autorzy wskazują, że najlepiej sprawdzi się w miejscach cechujących się dużym nasłonecznieniem, bowiem zainstalowane na membranie panele słoneczne mogą wykorzystać nadwyżkę energii do zasilania infrastruktury drogowej.

Zaproponowany przez VenhoevenCS, DS Landschapsarchitecten oraz Studio Solarix most dla motyli to rozpięta na wysokości koron drzew szczelna siatka, która ma uniemożliwić owadom zderzenie z samochodami. Siatka ma również pochłaniać spaliny pochodzące z samochód, co ma zapewnić owadom czyste powietrze, sprawiające, że ich życie jest dłuższe. To jednak nie wszystko!

 

“Siatka połączona stalowymi kolumnami z drzewami z każdej strony, rozciągałaby się w poprzek autostrady zapewniałaby czystą przestrzeń dla owadów, które mogłyby przekraczać drogę ponad ruchem ulicznymAutostrada stanowi ogromną barierę dla wielu owadów, ponieważ wiry i prądy powietrzne powodowane przez ruch uliczny dla nich zabójcze. Badania wykazały, że wiele owadów, takich jak motyl modraszek alkon, odważy się przekroczyć autostradę tylko wtedy, gdy jna drodze jest korek lub całkowity brak ruchu i powietrze jest nieruchome. Niemożność przekroczenia drogi często powoduje u owadów śmierć z głodu, a także uniemożliwia prokreację powiedziała architekt i dyrektor firmy VenhoevenCS, Cécilia Gross.

Ważny ma być również fakt, że most dla motyli wykonany jest z ekologicznych, tanich w produkcji i łatwych w transporcie i montażu elementów co sprawia, że jest to projekt, który można szybko i tanio wykorzystać w wielu sytuacjach, zmieniać jego położenie.

Jak dodają autorzy, heksagonalna struktura siatki sprawia, że może być ona dowolnie modyfikowana i dostosowywana do miejscowych potrzeb. Membrana może zostać w przyszłości wykorzystana do pokrywania całych lini kolejowych, stref przemysłowych, czy całych kwartałów miast. Według autorów siatka może być również szybko rozciągana i montowana w miejscach gdzie doszło do skażenia środowiska np. w wyniku wycieku substancji chemicznych, czy pożaru.

Projekt, będący obecnie projektem koncepcyjnym, stanowi propozycję w ramach wyzwania projektowego Our Energy Our Landscape organizowanego przez Kunstloc Brabant, program kulturalny w holenderskiej prowincji Brabancja Północna.

Czytaj też: Niderlandy | Ekologia | Zieleń | Zwierzęta | Technologia | Komunikacja miejska |

źródło: VenhoevenCS
zdjęcia: DS Landschapsarchitecten, VenhoevenCS