Muzeum Fotografii w Krakowie

Muzeum Fotografii w Krakowie ma nową siedzibę. Powstała w zabytkowej zbrojowni

Po trwających dwa lata pracach budowlanych otwarto nową siedzibę główną Muzeum Fotografii w Krakowie. To zabytkowy budynek dawnej Zbrojowni, który wyremontowany i przebudowany został dostosowany do potrzeb nowoczesnego muzeum.

W grudniu 2016 roku miasto Kraków kupiło od Agencji Mienia Wojskowego budynek zabytkowej Zbrojowni (mieściły się w nim warsztaty artyleryjskie, stanowiące część kompleksu Twierdzy Kraków) wraz z otaczającą go działką. Zakupu dokonano z myślą o nowej siedzibie dla rozwijającego się Muzeum Fotografii, którego dotychczasowy budynek przy ulicy Józefitów 16 nie pozwalał na prowadzenie szeroko zakrojonej działalności wystawienniczej, umożliwiającej prezentację bogatej kolekcji fotografii i sprzętu fotograficznego. Obiekt przy ulicy Rakowickiej 22 wymagał gruntownego remontu – ceglany zabytkowy budynek wraz z otaczającym terenem zewnętrznym był mocno zaniedbany. Ponadto, mimo znacznej kubatury – powierzchnia użytkowa Zbrojowni przed remontem wynosiła niemal 2 000 m2, pomieszczenie wszystkich planowanych funkcji było w tym budynku niemożliwe.

Do pracy nad projektem przebudowy budynku dyrektor Muzeum Fotografii w Krakowie, Marek Świca, zaprosił w 2017 roku profesora Marka Pabicha z łódzkiej pracowni Lachman Pabich Architekci. We współpracy z wojewódzkim konserwatorem zabytków, Janem Janczykowskim, została opracowana koncepcja modernizacji i rozbudowy budynku. Głównym celem było uzyskanie przestrzeni wystawienniczej oraz dodatkowej powierzchni użytkowej dla sal wielofunkcyjnych i edukacyjnych i biblioteki wraz z czytelnią. Autor koncepcji architektonicznej Marek Pabich zadecydował, że przed charakterystycznym ceglanym zabytkiem stanie lekki i nowoczesny szklany pawilon w harmonijny sposób korespondujący z zabytkową architekturą Zbrojowni, a część funkcji muzeum (m.in. sale edukacyjne i konferencyjne i szatnia) zostanie umieszczona w podziemiu. Jednocześnie dach zabytkowego budynku zostanie podniesiony o metr przy pomocy szklanego fryzu, zapewniającego pomieszczeniom na piętrze naturalne światło, oraz umożliwiającego zaaranżowanie na piętrze biblioteki z czytelnią, przestrzeni wystawienniczej oraz biurowej.

Po opracowaniu koncepcji przebudowy MuFo rozpoczęło starania o zabezpieczenie niezbędnych środków na remont – inwestycja została przeprowadzona dzięki pozyskanym środkom z Gminy Miejskiej Kraków oraz dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu Adaptacja i termomodernizacja zabytkowego budynku dawnej zbrojowni przy ul. Rakowickiej na centrum wystawienniczo – edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie wyniosła 35 600 000,00 PLN. Dofinansowanie z Gminy Miejskiej Kraków wyniosło 28 720 846 zł. Za stworzenie projektu budowlanego i wykonawczego na podstawie koncepcji prof. Pabicha odpowiadał Zespół Projektowy Kontrapunkt (dziś pod nazwą LEM Studio Architektoniczne), pracami kierowała arch. Ewa Dobrucka, prace rozpoczęły się jesienią 2017 roku.


W ramach realizacji projektu budowy głównej siedziby Muzeum Fotografii w Krakowie przy Rakowickiej 22 uzyskaliśmy 3 300 m2 powierzchni użytkowej. Rozbudowa Zbrojowni o 1 300 m3 sprawiła, że w nowym budynku zmieści się zarówno wystawa główna i sala wystaw czasowych, pomieszczenia biurowe i administracyjne, ale także kawiarnia, księgarnia, sale konferencyjne i edukacyjne i ogólnodostępna biblioteka z pokaźnymi zbiorami poświęconymi fotografii. Z instytucjonalnego punktu widzenia ważnym elementem jest także fragment budynku z drogą dojazdową, umożliwiający swobodne parkowanie i rozpakowywanie dzieł sztuki, położony obok sali wystaw czasowych oraz rozbudowane zaplecze techniczne.

Po remoncie MuFo zyskało budynek pozwalający na prowadzenie nowoczesnej instytucji muzealnej – skupionej na potrzebach widzów, także osób z niepełnosprawnościami (zarówno budynek, jak i wystawa główna są w całości dostosowane do ich potrzeb). W MuFo będzie można nie tylko zobaczyć wystawy, ale spędzić czas w kawiarni, bezpłatnie skorzystać z biblioteki, wziąć udział w warsztatach edukacyjnych czy zrobić zakupy w księgarni. W ten sposób wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom widzów, tworząc przyjazne im miejsce, umożliwiające spędzanie czasu wolnego osobom w różnym wieku i z różnymi potrzebami.

Czytaj też: Kraków | Muzeum | Renowacja | Zabytek | whiteMAD na Instagramie

fot. Dorota Marta, źródło: MuFo