Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów zostało otwarte

Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów otwarto w dawnym zespole klasztornym Dominikanów w Sejnach w województwie podlaskim. Wcześniej historyczny obiekt został wyremontowany.

Muzeum w wyremontowanym klasztorze może stać się atrakcją regionu. Wcześniej stan techniczny obiektu pozostawał wiele do życzenia. Podczas prac udało się odrestaurować historyczne zabudowania, nad całością czuwał konserwator zabytków.

Goście muzeum mogą zwiedzać cztery wystawy stałe oparte na materiałach multimedialnych, które tworzą cykl Muzeum Kresów Wschodnich: „Historia Kresów Wschodnich” (opowiadająca o historycznych ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej i ich mieszkańcach); „Wielokulturowość Kresów Wschodnich” (ukazująca wzajemne relacje kulturowe oraz religijne między przedstawicielami różnych grup narodowych, etnicznych i wyznaniowych w regionie); „Ludzie Kresów Wschodnich” (prezentująca opowieść o znanych i nieznanych obywatelach Kresów i ich wpływie na dzisiejszy obraz kultury, literatury, nauki); „Mitologia Kresów Wschodnich” (ukazująca nie tylko mity, ale także ich recepcję w sztuce, literaturze, myśli politycznej oraz pamięci historycznej).

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że w ramach realizacji projektu otwarcia muzeum przygotowano interaktywne scenariusze lekcji muzealnych. Takie scenariusze zawierają elementy warsztatów, gry terenowej, rywalizacji i design thinking. Całość skierowana jest zarówno dla dorosłych jak i dzieci.


Klasztor dominikański w Sejnach zbudowano w latach 1619-1706. Renesansowy gmach dawnego klasztoru od zachodniej strony przylega do Bazyliki Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. Jego masywne mury, zwieńczone w narożnikach okrągłymi basztami przykrytymi hełmami przypominają w założeniu zamek magnacki. Obecnie w obiekcie mieszczą się m.in. Muzeum Diecezji Sejneńskiej, Muzeum Etnograficzne Ziemi Sejneńskiej, sale etnograficzne rodziny Kubraków, muzeum malarstwa sakralnego, a także wystawy lokalnych artystów i fotografów.

Zespół podominikański w Sejnach został wpisany do rejestru zabytków mocą decyzji z 1979 r.

fot. REPORTER, źródło: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (https://www.gov.pl/web/kultura)

Czytaj też: Muzeum | Historia | Architektura sakralna | Zabytek | whiteMAD na Instagramie