Muzeum Narodowe w Warszawie kupiło 14 prac Chagalla. Można je już oglądać!

14 prac Chagalla zostało nabytych w grudniu 2021 roku w jednym z renomowanych szwajcarskich domów aukcyjnych. Barwne gwasze zostały zakupione dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest to bezprecedensowy zakup, bowiem wcześniej w Muzeum Narodowym w Warszawie znajdowały się tylko dwie grafiki Marca Chagalla (sucha igła z akwafortą) – ilustracje do autobiografii „Mein Leben” i do „Martwych dusz Gogola”. Znacznie powiększoną kolekcję można podziwiać na wystawie trwającej od 30 kwietnia do 24 lipca. 

Trudna historia naszego kraju oraz potężne straty wojenne spowodowały, że polskie muzea posiadają niewiele dzieł najwybitniejszych światowych artystów XX wieku, cieszących się nieodmiennie uznaniem międzynarodowej publiczności. Do grupy tych twórców należy bez wątpienia Marc Chagall, którego sztuka stała się rozpoznawalna m.in. dlatego, że na rzadko spo¬tykaną skalę przeniknęła do sfery kultury popularnej, dzięki reprodukcjom powielanym i prezentowanym na różnego rodzaju nośnikach i w różnych kontekstach. Dotychczas grafiki arty¬sty można było zobaczyć w skromnym wyborze tylko w trzech polskich muzeach.

Zbiór czternastu prac Marca Chagalla wykonanych na podłożu papierowym trafił do zbiorów Muzeum Narodo¬wego w Warszawie w wyniku bezprecedensowego zakupu. Dzieła pochodzą z kolekcji rodziny Chagalla, a zakupione zostały w renomowanym szwajcarskim domu aukcyjnym Kornfeld. Powstały w powojennym okresie twórczości artysty. Oddają bogactwo stosowanych przez niego technik graficznych i rysunkowych. Chagall z właściwą sobie swobodą sięgał po różne środki wyrazu, łącząc gwasz, temperę, kredkę, ołówek i kolorowy tusz. Zwraca uwagę wysoka jakość materiałów oraz doskonały stan konserwatorski wszystkich prac.

Nabyte 14 prac Chagalla powstały w okresie rozkwitu technik rysunkowych i graficznych w zachodniej Europie w latach 60. i 70. XX wieku. Chagall, jeden z największych artystów XX-wiecznych, łączył w nich gwasz i temperę, kredkę, ołówek i kolorowy tusz, a nawet pastel. Prace z dojrzałego okresu twórczości są żywe i intensywne. Część zakupionych dzieł przedstawia sceny ze Starego Testamentu, indywidualnie zinterpretowane, część – pary zakochanych, bukiety kwiatów i zwierzęta. Pojawiają się także nawiązania do dzieciństwa. Przedstawione sceny rozgrywają się na dwóch poziomach: realnej i fantastycznej. Styl Marca Chagalla (1887-1985) ukształtował się w latach 20 XX wieku. Artysta był mu wierny przez całe życie, kreując niezwykłe odrealnione światy wyobraźni i fantazji.
Zakup prezentowanych dzieł Marca Chagalla został zrealizowany dzięki środkom z rezerwy budżetowej Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego przekazanych w ramach dotacji celowej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr. hab. Piotra Glińskiego.

Kuratorka wystawy: Anna Manicka / źródło: mnw.art.pl 

Czytaj też: Edukacja | Muzeum | Architektura w Polsce | Warszawa | Kultura | Sztuka | Ciekawostki