MUZEUM ZIEM WSCHODNICH

Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczpospolitej w Lublinie

Poznaliśmy zwycięski projekt w konkursie na siedzibę Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczpospolitej w Lublinie organizowanym przez Muzeum Lubelskie w Lublinie i Zarząd Główny SARP. Sąd konkursowy pod przewodnictwem arch. Bolesława Stelmacha przyznał nagrodę jednomyślnie i docenił pracę m.in. za racjonalne podejście do zabytku i wykorzystanie go jako eksponatu. Zwyciężyła propozycja architektów z warszawskiej pracowni WXCA.

Dzieje Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczpospolitej to historia, która dotyka wielu z nas bardzo bezpośrednio – dotyczy naszych rodzin, przodków, naszego bezpośredniego otoczenia.

Dlatego najistotniejszymi dla nas filarami tworzenia projektu architektonicznego i wystawienniczego były wspólna historia, odkrywanie i współtworzenie – opowiada Michał Czerwiński z WXCA. 

Projektantom zależało także na wyeksponowaniu walorów historycznych i estetycznych zabytkowego Pałacu Lubomirskich oraz dyskretnym wprowadzeniu niezbędnej infrastruktury technicznej, umożliwiającej stworzenie atrakcyjnego programu kulturalnego i rekreacyjnego nowoczesnego muzeum animującego życie placu. Istotnym aspektem w koncepcji jest zachowanie i odtworzenie wartościowych historycznie i architektonicznie elementów budowli i otoczenia.

Chcemy przywrócić oryginalną formę zabytkowego obiektu oraz odtworzyć stolarkę, kolorystykę, detal na podstawie materiałów archiwalnych oraz analogii – mówi Michał Sokołowski z WXCA.

Zgodnie z koncepcją WXCA i RAA rekonstrukcja, przebudowa oraz rozbudowa podziemia zabytku utworzyła elastyczny układ przestrzenny dla funkcjonowania w historycznej tkance Lublina nowoczesnego, zintegrowanego muzeum – centrum kultury.

Architektom zależało na stworzeniu miejsca, które w atrakcyjny i wielowarstwowy sposób pozwoli odkrywać historię Kresów. Dlatego projekt zakłada wprowadzenie bogatego programu kulturalnego, edukacyjnego i rekreacyjnego na terenie zabytkowego obiektu Pałacu Lubomirskich i w jego bezpośrednim otoczeniu.

Sercem wystawy jest Matecznik – usytuowany w centralnym, reprezentacyjnym wnętrzu dawnej auli. Matecznik to początek ekspozycji, jej synteza i miejsce refleksji zwiedzających.

Zaproponowana w tej przestrzeni multimedialna projekcja przedstawi zwiedzającym zmieniające się granice ziem wschodnich wraz z najważniejszymi wydarzeniami historycznymi od X wieku do współczesności. Bedzie również zawierać informacje statystyczne dotyczące mniejszości narodowych i religijnych zamieszkujących teren ziem wschodnich na przestrzeni wieków – zdradza Katarzyna Kozera, Creative Media Designer z RAA. 


Koncepcja wystawy stałej Muzeum Ziem Wschodnich w Lublinie oparta jest na wzajemnym przenikaniu się czasu historycznego, przestrzeni oraz idei i zjawisk. Ekspozycja przedstawia ziemie wschodnie jako przestrzeń podlegającą dynamicznym zmianom – ze stale zmieniającymi się granicami, lecz także jako miejsce szeroko pojętych spotkań kulturowych, koegzystencji ludzi o różnym pochodzeniu społecznym, etnicznym i narodowym i jednocześnie wizerunku tych ziem jako ostoi, matecznika polskości. 

Ścieżka wystawy jest tak pomyślana, by angażować wyobraźnię i zmysły, a stanowiska interaktywne mają zachęcać do wracania do muzeum i odkrywania coraz to nowych informacji. Ciekawym rozwiązaniem jest potraktowanie samej architektury i historii budynku jako elementu wystawy. Ten wątek będzie stanowił uzupełnienie ekspozycji i będzie przedstawiony zarówno w formie odpowiednio zakomponowanych odkrywek ukazujących wybrane warstwy oryginalnych farb, tynków, struktury ceglanej, jak i multimedialnie – za pomocą rozszerzonej rzeczywistości. Zwiedzający poprzez okulary VR będą mogli przenieść się w wybrany okres życia budynku i miasta, odkrywając architekturę, stroje, dekoracje i wydarzenia z minionych czasów.

Zobacz również: Muzeum | Architektura | Ciekawostki

źródło: WXCA

Najpopularniejsze

najczęściej czytane artykuły