Na czym polega drenaż opaskowy wokół domu?

Drenaż opaskowy to forma odwodnienia domu, która skutecznie zabezpiecza go przed wilgocią. Jego wykonanie zazwyczaj jest konieczne w przypadku budynku podpiwniczonego, ale również pozbawionego piwnicy, jeśli znajduje się na gruncie o słabej przepuszczalności. Działka o wysokim poziomie wód gruntowych również jest wskazaniem do wykonania drenażu opaskowego wokół domu.

Z czego składa się drenaż opaskowy?

Drenaż opaskowy, czyli układ rur drenarskich rozprowadzonych wokół domu w gruncie, stanowi skuteczne zabezpieczenie przed gromadzeniem się wody wokół fundamentów, a tym samym zawilgoceniem budynku. Podstawowym komponentem systemu drenażu opaskowego są rury drenarskie, które mają charakterystyczne drobne otwory na całej swojej długości. Za sprawą perforacji w rurach zbierana jest zarówno woda gruntowa, która okresowo podnosi swój poziom, jak i woda opadowa, która nie ma możliwości wniknięcia w grunt.

Na odwodnienie domu w formie drenażu opaskowego poza rurami perforowanymi składają się:

  • studzienki rewizyjne ulokowane w między innymi miejscach zmiany kierunku układania rur i umożliwiające ich czyszczenie;
  • studzienka zbiorcza ‒ zakończenie odwodnienia, łączące system z miejscem odprowadzania wody np. ze studnią lub rurą kanalizacyjną;
  • otulina rur ‒ filtr, który zabezpiecza otwory rur przed zanieczyszczeniem skutkującym zatkaniem.

Drenaż opaskowy ‒ jak wykonać odwodnienie domu?

Jakość gruntu na naszej działce warunkuje sposób wykonania drenażu opaskowego. Warto przed instalacją wykonać badania geotechniczne podłoża. W przypadku gleb przepuszczalnych ułożenie rur drenarskich nie sprawia większych problemów. Rury należy wtedy układać mniej więcej na poziomie fundamentów ‒ w pobliżu ich górnych krawędzi. Poszczególne elementy systemu powinny znaleźć się na podsypce drenarskiej, a także zostać nią obsypane dookoła. Formę obsypki może przyjąć żwir rzeczny, keramzyt lub otoczaki.

Natomiast w przypadku gruntu o słabej przepuszczalności przed ułożeniem rur drenarskich z reguły konieczne będzie wykonanie ciężkiej izolacji przeciwwodnej fundamentów. Dodatkowym zabezpieczeniem systemu przed zamuleniem jest geowłóknina rozprowadzona po ścianach i na dnie wykopu. Materiał ten powinien się pojawić również wokół rur perforowanych rozprowadzanych na warstwie podsypki. Wokół budynku na terenie gliniastym należy wykonać także opaskę żwirową ze spadkiem w kierunku od domu, dzięki której woda spływająca ze ścian budynku będzie swobodnie odprowadzana do systemu odwodnienia.

Odwodnienie domu ‒ gdzie odprowadzać wodę?

Rury drenarskie wchodzące w skład drenażu opaskowego są układane pod spadkiem wynoszącym około 5 procent, dzięki czemu woda może być swobodnie odprowadzana poza obręb domu czy działki. Woda odprowadzana rurami perforowanymi może trafić w kilka miejsc. Jeśli dom jest podłączony do kanalizacji, po uzyskaniu zgody od właściciela sieci kanalizacyjnej ciecz można skierować do rur kanalizacyjnych. Dobrym rozwiązaniem jest również ponowne wykorzystanie wody opadowej wędrującej rurami drenarskimi. Wodę można odprowadzać do specjalnej studni, z której będziemy ją następnie czerpać i na przykład podlewać ogród. Ciecz może być również samoistnie rozsączana po działce dzięki zastosowaniu skrzynki ze specjalnymi otworami. Kolejnym sposobem odprowadzania wody poza obręb działki jest skierowanie jej strumienia do rowu melioracyjnego, rzeki, stawu lub jeziora, jeśli uzyskaliśmy na to odpowiednią zgodę.

Artykuł partnera

Zobacz również: Architektura | Ciekawostki


Najpopularniejsze

najczęściej czytane artykuły