Najlepiej odrestaurowane zabytki w Polsce w ostatnim roku [TOP5]

Znamy budynki, które zwyciężyły w konkursie Zabytek Zadbany. O zwycięstwo w poszczególnych kategoriach rywalizowało kilkadziesiąt budynków. Jednak zwyciężyć mogło tylko pięć. Tak wyglądają najlepiej wyremontowane zabytki w Polsce.

Kościół filialny Chrystusa Króla w Kwitajnach, zespół dworsko-parkowy w Kłóbce, Muzeum Emigracji (dawny Dworzec Morski) w Gdyni, Dom Ludowy w Supraślu oraz Kanał Elbląski: pochylnie Buczyniec, Kąty, Oleśnica, Jelenie, Całuny; śluzy Miłomłyn, Zielona, Ostróda, Mała Ruś laureatami tegorocznego konkursu Zabytek Zadbany!

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany 2016” odbyło się 20 kwietnia br. podczas uroczystej gali obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Zakopanem. Organizatorem wydarzenia był Narodowy Instytut Dziedzictwa wraz z Miastem Zakopane. Wśród zaproszonych gości byli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, środowiska konserwatorskie, specjaliści od ochrony zabytków, przedstawiciele środowisk naukowych i opiniotwórczych, osoby zasłużone kulturze i ochronie zabytków.

DSC_0455


W kategorii Utrwalenie wartości zabytkowej pojedynczego obiektu laureatem został Kościół filialny Chrystusa Króla w Kwitajnach, (woj. warmińsko-mazurskie). Jury konkursu przyznało nagrodę za kompleksowe prace konserwatorsko-budowlane przeprowadzone z maksymalnym poszanowaniem i wykorzystaniem wszystkich zachowanych elementów oryginalnej substancji zabytkowej. Wykonane prace utrwaliły wartość zabytkową obiektu, przyczyniły się w znaczący sposób do poprawy jego stanu technicznego i do podniesienia walorów estetycznych zabytku. Należy podkreślić tu dużą staranność zrealizowanych prac badawczych – analiz historycznych, badań architektonicznych i konserwatorskich.

Zdjęcia PRZED i PO:

1 Kościół filialny Chrystusa Króla w Kwitajnach PRZED 1 Kościół filialny Chrystusa Króla w Kwitajnach PO

1 Kościół filialny Chrystusa Króla w Kwitajnach POO

Laureatem w kategorii Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu został zespół dworsko-parkowy w Kłóbce (woj. kujawsko-pomorskie). Jury doceniło znakomicie zrealizowany kompleksowy projekt rewaloryzacji założenia dawnej siedziby ziemiańskiej zagrożonej całkowitą degradacją. Podjęty szeroki zakres prac rewitalizacyjnych, konserwatorskich i renowacyjnych dworu wraz z parkiem krajobrazowym przywrócił wartości historyczne i przestrzenne zabytkowego zespołu.

Zdjęcia PRZED i PO:

2 zespół dworsko-parkowy w Kłóbce PRZED

2 zespół dworsko-parkowy w Kłóbce POO2 zespół dworsko-parkowy w Kłóbce PO

W kategorii Adaptacja obiektów zabytkowych nagrodę otrzymało Muzeum Emigracji, dawny Dworzec Morski w Gdyni (woj. pomorskie) Nagroda została przyznana za kompleksowe, pieczołowicie przeprowadzone prace konserwatorskie, które przyczyniły się do zachowania wartości zabytkowych modernistycznego Dworca Morskiego. Przeprowadzona z pełnym poszanowaniem autentyzmu i integralności obiektu, wyjątkowo udana adaptacja na Muzeum Emigracji, znakomicie podkreśla aspekty historyczne i społeczne związane z pierwotną funkcją budynku i tożsamością miasta.

Zdjęcia PRZED i PO:

3 Muzeum Emigracji, dawny Dworzec Morski w Gdyni PRZED

3 Muzeum Emigracji, dawny Dworzec Morski w Gdyni PO

3 Muzeum Emigracji, dawny Dworzec Morski w Gdyni POOTegoroczna nagroda w kategorii specjalnej Architektura i konstrukcje drewniane została przyznana Domowi Ludowemu w Supraślu (woj. podlaskie). Jury doceniło kompleksowe prace konserwatorskie służące przywróceniu pierwotnej funkcji zabytku i jego cech stylowych. Ostateczny efekt prac jest korzystny nie tylko dla unikalnego obiektu modernistycznej architektury drewnianej, ale także dla jego najbliższego otoczenia i historycznego wyrazu całej miejscowości.

Zdjęcia PRZED i PO:

4 Dom Ludowy w Supraślu PRZED

4 Dom Ludowy w Supraślu PO

4 Dom Ludowy w Supraślu POO

W kolejnej kategorii specjalnej Architektura przemysłowa i dziedzictwo techniki laureatem został Kanał Elbląski: pochylnie Buczyniec, Kąty, Oleśnica, Jelenie, Całuny; śluzy Miłomłyn, Zielona, Ostróda, Mała Ruś (woj. warmińsko-mazurskie). Jury przyznało nagrodę za przeprowadzone prace remontowe i konserwatorskie, które przyczyniły się do rewitalizacji unikalnego w skali światowej zabytku hydrotechnicznego. Różnorodne i skomplikowane prace budowlane, konserwatorskie i restauratorskie podkreśliły wartości zabytkowe obiektów infrastruktury technicznej kanału, a umiejętne połączenie zastosowanych tradycyjnych materiałów i metod naprawczych z nowoczesnymi rozwiązaniami nie naruszyło integralności obiektu.

Zdjęcia PRZED i PO:

5 Kanał Elbląsk PRZED

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

W konkursie nominowanych było wiele innych budynków z różnych regionów kraju. Wszystkie wyglądają jak nowe.

Siedziba Wojewódzkiej Komendy Policji w Szczecinie. Zdjęcia przed i po remoncie:

6 Siedziba Wojewódzkiej Komendy Policji w Szczecinie PRZED

6 Siedziba Wojewódzkiej Komendy Policji w Szczecinie PO

Zespół pałacowo-parkowy w Poddębicach przed i po remoncie:

7 Zespół pałacowo-parkowy w Poddębicach PRZED

7 Zespół pałacowo-parkowy w Poddębicach PO

Dawny zbiornik Z1, obecne Centrum Edukacji Ekologicznej „Hydropolis” we Wrocławiu:

8 Dawny zbiornik Z1, obecne Centrum Edukacji Ekologicznej „Hydropolis” we Wrocławiu PO

Kamienica, obecnie budynek naukowo-dydaktyczny Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskiego Centrum Superkomputerowo Sieciowego. Zdjęcia przed i po remoncie:

9 Kamienica, obecnie budynek naukowo-dydaktyczny Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskiego Centrum Superkomputerowo Sieciowego PRZED

9 Kamienica, obecnie budynek naukowo-dydaktyczny Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskiego Centrum Superkomputerowo Sieciowego PO

9 Kamienica, obecnie budynek naukowo-dydaktyczny Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskiego Centrum Superkomputerowo Sieciowego POO

Wieże wyciągowe Kopalni Węgla Kamiennego „Polska” w Świętochłowicach:

10 Wieże wyciągowe Kopalni Węgla Kamiennego „Polska” w Świętochłowicach PRZED

9 Wieże wyciągowe Kopalni Węgla Kamiennego „Polska” w Świętochłowicach PO

9 Wieże wyciągowe Kopalni Węgla Kamiennego „Polska” w Świętochłowicach POO

Źrebięciarnia w zespole folwarcznym w Wąsowie:

11 Źrebięciarnia w zespole folwarcznym w Wąsowie PRZED

11 Źrebięciarnia w zespole folwarcznym w Wąsowie PO

11 Źrebięciarnia w zespole folwarcznym w Wąsowie POO

zdjęcia: nid.pl