Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu

Najpiękniejsze budynki ceglane w Polsce. Brick Award 2017 [WYNIKI]

Wczoraj w Warszawie odbyła się gala finałowa trzeciej, polskiej edycji konkursu Wienerberger Brick Award. Poznaliśmy też budynki, które powalczą o główną nagrodę w międzynarodowej odsłonie konkursu w Wiedniu.

W tym roku do konkursu Brick Award zgłoszono rekordową liczbę prac. Polscy laureaci czterech głównych kategorii zostaną zgłoszeni, jako oficjalni kandydaci do międzynarodowej edycji Brick Award 2018. Zwycięzców kategorii wybrało Jury pod przewodnictwem arch. Ewy P. Porębskiej, w składzie: prof. dr hab. arch. Ewa Kuryłowicz, arch. Robert Konieczny, arch. Grzegorz Piątek, red. Piotr Sarzyński, arch. Tomasz Studniarek i arch. Piotr Śmierzewski.

Jury przyznało nagrody w pięciu kategoriach: „Budynek mieszkalny”, „Budynek użyteczności publicznej”, „Renowacja/rekonstrukcja”, „Budynek w zabudowie miejskiej/Urban infill/”, oraz nagrodę w kategorii dodatkowej „Projekt bez realizacji” za pracę studencką.

Grand Prix Brick Award 2017 oraz nagrodę główną w kategorii Renowacja/Rekonstrukcja zdobyło Muzeum Katyńskie w Warszawie projektu biura BBGK Architekci:

Muzeum Katyńskie w Warszawie

Projekt zwrócił uwagę Jury ze względu na unikalną umiejętność wykorzystania walorów istniejącego obiektu dla wpisania nowej funkcji. To, co wyróżniało go na tle innych to także uzyskanie spektakularnego efektu architektonicznego za pomocą delikatnych, wrażliwych na otoczenie interwencji i wpisanie funkcji muzeum w powstałą w XIX wieku historyczną przestrzeń na Warszawskiej Cytadeli. Sąd konkursowy docenił wpływ jaki wywarł obiekt na otaczający krajobraz , w tym przecięcie historycznych wałów i stworzenie symbolicznej ścieżki od tablic z nazwiskami ofiar do schodów, prowadzących ku niebu i światłu.


Rudy Dom w Rudach projektu pracowni toprojekt Marek Wawrzyniak został ogłoszony zwycięzcą w kategorii Budynek Mieszkalny:

Rudy Dom w Rudach

O wyjątkowości tego projektu zadecydowała przede wszystkim konsekwentna koncepcja, polegająca na stworzeniu introwertycznego, zamkniętego pomiędzy ceglanymi ścianami wnętrza. Zbudowany na planie kwadratu dom podzielono na logiczne strefy funkcjonalne, z których na uwagę zasługuje wewnętrzny dziedziniec z głównym wejściem do budynku. Zdaniem Jury to właśnie subtelne otworowanie ceglanych ścian oraz brak widocznych na zewnątrz drzwi wejściowych mają decydujący wpływ na charakter domu. Dzięki wymurowaniu wszystkich ścian na bazie jednolitego wiązania krzyżowego z ręcznie sortowanych cegieł odpadowych, wątek ceglany przestaje być tylko ornamentem i staje się integralną częścią tektoniki budynku. Jury doceniło również zastosownie materiału pochodzącego z lokalnych zakładów produkcyjnych oraz zmysłowy, podkreślający walory materiałów ceramicznych klimat architektury.


W kategorii Budynek użyteczności publicznej Jury nagrodę główną przyznało Centrum Kulturalno-Rekreacyjnemu Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, którego projekt powstał w konsorcjum pracowni Consultor i Pracowni Ahor:

Centrum Kulturalno-Rekreacyjne Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Jury przyznało nagrodę za oryginalne powiązanie architektury z istotnym dla życia wsi elementami: ogniem, wodą i sacrum. Dodatkowym walorem było stworzenie projektu eleganckiego, umiejętnie wykorzystującego różne materiały budowlane i wykończeniowe, ale zachowującego przy tym stylistyczną jednorodność całości. Jury podkreśliło, że wyjątkowość Centrum Kulturalno-Rekreacyjnemu Muzeum Wsi Mazowieckiej przypomina, że architektura dedykowana wsi polskiej także zasługuje na estetyczną jakość.


W kategorii Budynek w zabudowie miejskiej nagrodzono Kompleks Hali Koszyki w Warszawie autorstwa pracowni JEMS Architekci:

Hala Koszyki w Warszawie

Halę Koszyki dokładnie opisaliśmy w ostatnim numerze naszego magazynu WhiteMAD. Jury doceniło obiekt za kunszt, z jakim architekci połączyli zachowane i zrekonstruowane fragmenty secesyjnej hali targowej oraz nową zabudowę biurową z tkanką ścisłego śródmieścia Warszawy. Jury doceniło przywrócenie miastu tego długo zaniedbanego, a potem nieistniejącego miejsca publicznego, wysoką jakość jego architektury i dbałość o detale. Sąd konkursowy zwrócił również uwagę na fakt, iż część publiczna hali cieszy się dużą frekwencją, co świadczy o tym, że obiekt spełnia swoje zadanie, jako element warszawskiej tkanki miejskiej.


Nagradzano też projekty, które jeszcze nie zostały zrealizowane. W kategorii Projekt bez realizacji – projekty przygotowane przez studentów kierunków architektonicznych, nagrodę otrzymał Michał Sapko, student Politechniki Śląskiej za projekt Little Hamburg Hybrid Housing:

Little Hamburg Hybrid Housing

Nagrodę przyznano za stworzenie interesującej koncepcji obiektu łączącego różnorodne elementy funkcjonalne – budownictwa mieszkaniowego, zabudowy hostelowej oraz biur, sklepów, kawiarni i innych obiektów usługowych w postaci niezwykle ekspresyjnej formy architektonicznej. Sąd Konkursowy podkreślał istotę nawiązania do otoczenia – wieżowców Hamburga – wertykalnej formy projektowanej zabudowy. Zwycięzcę czeka dwumiesięczny płatny staż w pracowni architektonicznej JEMS Architekci.


Jury przyznało również wyróżnienia. W kategorii Renowacja/Rekonstrukcja wyróżnienie przyznano realizacji Hala Koszyki w Warszawie, proj. JEMS Architekci. W uzasadnieniu czytamy, że przyznano je za rzetelność i troskę, z jaką projektanci potraktowali to, co zostało z pierwotnej architektury budynku oraz za przekonującą kreację konserwatorską, jakiej dokonali odtwarzając rozebraną część hali.

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała również pracownia Maćków Pracownia Projektowa za Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu. W tym wypadku na szczególną uwagę zasługiwało zachowanie autentyczności dawnego budynku i doprowadzenie jego architektonicznej powłoki do stanu z okresu świetności przy bardzo nieznacznych i umiarkowanych współczesnych ingerencjach.

Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu


Z kolei Dom energooszczędny „Sun garden” w Poznaniu autorstwa pracowni Menthol Architects – Liliana Krzycka i Rafał Pieszko został wyróżniony w kategorii Budynek Mieszkalny za komponowanie elewacji z uwzględnieniem optymalnego wykorzystania energii słonecznej, kadrowanie widoków na otaczające brzozy, a także energooszczędność zastosowanych rozwiązań.

Dom energooszczędny SunGarden w Poznaniu

Sąd konkursowy przyznał także dwa wyróżnienia w kategorii Budynek użyteczności publicznej. Pierwsze z nich otrzymała Siedziba Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, autorstwa biura A-Plan bis, za wpisanie architektury budynku publicznego urzędu w zabytkowe otoczenie. Południowa, szklana elewacja kaskadowa, wyposażona w panele fotowoltaiczne, jest ukłonem w stronę współczesnych technologii sprzyjających wykorzystanie energii odnawialnych. Materiał ceramiczny użyty na pozostałych elewacjach stanowi oczywisty łącznik z historią, spełniając wymogi konserwatorskie i jest jednocześnie środkiem do uzyskania wymaganych współcześnie warunków technicznych we wnętrzu.

Siedziba Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Hala Koszyki w Warszawie została wyróżniona również w tej kategorii za stworzenie efektownej przestrzeni na bazie zachowanej i zrekonstruowanej architektury oraz umiejętne połączenie rozmaitych funkcji (handel, gastronomia, usługi, biura). Warto podkreślić, iż choć Hala przez lata nie istniała, a jej charakter jest inny niż kiedyś, znów stała się miejscem pulsującym życiem, przyciągającym wielkomiejską atmosferą.

W kategorii dodatkowej Projekt bez realizacji – projekty nadesłane przez czynnych architektów (…) niebędących studentami kierunków architektonicznych Jury wyróżniło dwie prace polskich architektów. Wyróżniono Zespół mieszkaniowo-usługowy przy ulicy Szwedzkiej w Warszawie autorstwa GRUPY 5 ARCHITEKCI za umiejętną kontynuację skali i charakteru zabudowy historycznej Pragi oraz wykreowanie atrakcyjnej przestrzeni publicznej w otoczeniu nowej zabudowy mieszkalnej i reliktów zabudowy przemysłowej.

Zespół mieszkaniowo-usługowy przy ul. Szwedzkiej w Warszawie

Wyróżnienie otrzymało także biuro ARCH_IT Piotr Zybura za Zespół sal gimnastycznych – Rozbudowę Zespołu Szkół Nr 5 – Budowę bloku sportowego wraz z salą do szermierki we Wrocławiu.

Zespół sal gimnastycznych – Rozbudowa Zespołu Szkół nr 5 we Wrocławiu


Jury szczególnie zwróciło na połączenie w jednej zwartej, prostej bryle dwóch niezależnie funkcjonalnych budynków: dostępnego z zewnątrz bloku szermierki oraz umieszczonego tuż nad nim, połączonego łącznikiem z istniejącą szkołą kompleksu sal sportowych. Prostocie formy towarzyszy konsekwentne i oszczędne użycie detalu architektonicznego. Zastosowana na elewacjach jasna cegła pełni rolę pośrednika pomiędzy budynkiem istniejącym i nowoprojektowanym, starym i nowym, tradycją i nowoczesnością.

fot. materiały prasowe