Narzędzie do międzynarodowej promocji Łodzi i Polski

Unikatowe narzędzie do międzynarodowej promocji Łodzi i Polski poprzez zagadnienia rewitalizacji to najnowszy projekt Nizio Design International. Narzędzie w formie mobilnej interaktywnej wystawy wykorzystuje nowoczesne technologie, merytoryczny content, aplikacje oraz gry, angażując widzów i przekazując wiedzę o rewitalizacji.

 Manualna instalacja, prezentacja filmowa, stanowisko multimedialne, wystawa oraz aplikacja mobilna, specjalny gadżet i scenariusz konferencji to 7 elementów, które składają się na narzędzie. Główną ideą jest pokazanie rewitalizacji jako szansy na rozwój w 3 sferach: ludzie, przestrzeń, ekonomia. Każdy z elementów opracowany jest w 4 wersjach językowych (angielska, niemiecka, francuska i hiszpańska) i może być prezentowany w zestawie bądź jako odrębnie działające narzędzie. W warstwie graficznej i interaktywnej narzędzie pozwala na zapoznanie się z ideą rewitalizacji nawet bez znajomości języków obcych. Lekkie aluminiowe komponenty pozwalają na montaż i prezentowanie całości lub pojedynczych elementów w dowolnych warunkach i lokalizacjach na całym świecie. Narzędzie będzie wykorzystane m.in. w kampanii na rzecz przyznania Łodzi praw do organizacji Wystawy International EXPO 2022.

Pierwszy element narzędzia to instalacja złożona z 9 modułów. Interaktywne i manualne standy pokazują kontekst historyczny i społeczny rewitalizacji. Atrakcyjna obrazkowa formuła modułów, które zestawione łączą się w mapę Łodzi, pozwala na pokazanie obszaru miasta i jego ikonicznych budynków. Do każdego standu przytwierdzono pop-upowy album z 3 rozkładówkami pokazującymi trójwymiarowe modele obiektów, np. EC1, Manufaktury czy ulicy Piotrkowskiej. Na pierwszej karcie pop-upa pokazany jest obiekt historyczny, na drugiej współczesny, na trzeciej obiekt w kontekście funkcji po rewitalizacji.

 

Drugim z zaprojektowanych komponentów narzędzia jest prezentacja – merytoryczne show w formie dynamicznego kilkunastominutowego filmu wykorzystującego elementy animacji, infografik oraz narracji lektorskiej. Prezentację podzielono na uzupełniające się treściowo bloki, dostosowano do odtwarzania na wielkoformatowych ekranach i urządzeniach mobilnych. Wizualne show pokazuje rewitalizację Łodzi odnosząc się do historii, lokalnego przemysłu, danych socjologicznych i międzynarodowych przykładów. Wszystko w kontekście rewolucji przemysłowej i ukazania Łodzi na tle miast ze świata, które miały podobną historię i kreatywnie przekształcają poindustrialne przestrzenie.

Umieszczone na specjalnie skonstruowanym standzie stanowisko z monitorem dotykowym jest trzecim komponentem narzędzia. Znajdująca się w nim  edukacyjna gra pozwala odkryć historię miejsc, wstawiać nowe obiekty w puste przestrzenie, a tym samym samodzielnie wirtualnie rewitalizować Łódź. W warstwie merytorycznej, wskazuje jak rewitalizacja podnosi jakość życia, wpływa na rozwój społeczny i ekonomiczny, z funkcją „rozrywkową”. Intuicyjna obsługa i responsywna technologia dotykowa Projected Capacitive, sprawiają, że zdjęcia, slajdy i infografiki atrakcyjnie pokazują najistotniejsze zagadnienia rewitalizacji, jej skalę i efekty.

Czwarty komponent narzędzia to wystawa zdjęciowo-plakatowa, która pokazuje rozwój Łodzi, jaki nastąpił dzięki rewitalizacjom. Zestawiono tu zdjęcia historyczne i aktualne charakterystycznych łódzkich obiektów. Wystawa składa się z 12 powierzchni ekspozycyjnych (każda o wysokości ok. 195 cm i szerokości ok. 65 cm) umieszczonych na 3 standach – niezależnych elementach wystawienniczych.

Komponentem piątym narzędzia promocyjnego jest aplikacja mobilna, która łączy funkcje merytoryczną i informacyjną z rozrywką i daje możliwość bezpośredniej komunikacji z uczestnikami spotkań oraz konferencji, nawet po ich zakończeniu. To aplikacja zamknięta, skierowana do grona odbiorców, którym będzie udostępniona. Posłuży podtrzymywaniu kontaktu i pobudzeniu zainteresowania rewitalizacjami.

Narzędzie uzupełniają dwa elementy – gadżet oraz scenariusz konferencji. Prototypowy gadżet ma formę lustrzanego kubika prezentującego łódzkie budynki w stanie historycznym i zrewitalizowanym. Scenariusz konferencji „Rewitalizacja jako uniwersalna forma rozwoju miast” zakłada zorganizowanie dynamicznej moderowanej dyskusji z publicznością. Debata pomoże podtrzymać zainteresowanie tematem rewitalizacji w Łodzi i w Polsce. W trakcie konferencji prelegenci użyją rekwizytów z narzędzia promocyjnego – mapy, modeli rewitalizowanych obiektów czy aplikacji mobilnej, co wzmocni atrakcyjność konferencji oraz zainteresowanie gadżetem i aplikacją wśród słuchaczy.

Najpopularniejsze

najczęściej czytane artykuły