Dąb przy ul. Bohaterów Monte Cassino

Nie będą ścięte. Ponad 20 drzew w Lublinie zyska status pomników przyrody

To najładniejsze drzewa w Lublinie. Miasto chce objąć rośliny ochroną prawną i sprawić, że 23 drzewa zyskają status pomników przyrody. Wśród nich są między innymi lipy i dęby.

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem projektów uchwał w tej sprawie oraz uzgodnień z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska.

W Lublinie mamy wiele cennych okazów drzew, które otoczyliśmy opieką. Część z nich zostało już ustanowionych pomnikami przyrody, obecnie pracujemy nad nadaniem tego statusu kolejnym drzewom. Aktualnie na terenie miasta znajdują się 64 pomniki przyrody, którymi są zarówno pojedyncze drzewa, grupy drzew, jak i całe szpalery – łącznie ochroną pomnikową objętych jest 246 drzew. Pozostawienie najwartościowszych okazów lubelskiego starodrzewu w jak najlepszej kondycji zdrowotnej, jest bardzo ważnym działaniem prowadzonej przez Miasto polityki ekologicznej – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

W sumie ochroną objętych ma być 19 dębów szypułkowych, 2 lipy, topola i grab zwyczajny. Drzewa znajdują się w ośmiu lokalizacjach w Lublinie i mają już założone karty pomnikowe.

Dąb szypułkowy – pomnik przyrody na Placu Litewskim

Co ciekawe, każdy może zgłosić drzewo, które uważa, że warto jest objąć prawną ochroną. Zgłoszenia są weryfikowane przez Biuro Miejskiego Architekta Zieleni pod kątem stanu zdrowotnego, gatunku oraz parametrów dendrometrycznych, które muszą być zgodne z kryteriami uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody. Konieczne jest także uzyskanie zgody właściciela bądź zarządcy terenu, na którym znajduje się drzewo. Po uzyskaniu niezbędnych zgód, opracowywane są karty pomnikowe oraz przygotowane projekty uchwał. Dokumenty te przekazywane są do uzgodnienia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska, a następnie trafiają pod obrady Rady Miasta. Ostateczną decyzję o ustanowieniu pomników przyrody podejmują radni.

Czytaj też: Ekologia | Lublin | Ciekawostki | Zieleń | whiteMAD na Instagramie

źródło: UM Lublin