nowy ratusz

Nietypowy projekt Nowego Ratusza w Łodzi [WIZUALIZACJE]

Projekt Nowego Ratusza w Łodzi przygotował zespół młodych architektów. Ich koncepcja otrzymała w konkursie III nagrodę.

Konkurs na koncepcyjny projekt Nowego Ratusza w Łodzi wzbudził spore zainteresowanie. Zwycięski projekt publikowaliśmy w artykule TUTAJ. Tym razem przedstawiamy koncepcję, która zdobyła III miejsce. Nowy Ratusz w Łodzi w nietypowej formie zaprojektowali: Maciej Musiał, Aleksandra Durak, Milena Marcinkowska, Julia Mejer oraz Adriana Sowała.

W oryginalnej wizji młodych architektów Łódź jawi się jako maszyna, pełna otwartości, tolerancji i nowych technologii. Według nich Łódź jest różnorodna, wielobarwna i piękna. Niczym jak Ziemia Obiecana, tylko że…

Reymont ironicznie tytułem tym podkreślał rozdźwięk między marzeniem a realizacją. My budujemy fundament, określający tożsamość miasta. Z zamiarem by Nową Ziemią Obiecaną stało się Nowe Centrum Łodzi – mówią autorzy koncepcji.

Celem przyświecającym realizacji projektu było – paradoksalnie – zaprezentowanie spójności poprzez podkreślenie autonomii poszczególnych części. Projekt nie wpisuje się w żaden konkretny nurt w architekturze. Nie stara się być nowoczesny za wszelką cenę. Nie określa żadnego czasu. W sposób twórczy czerpie z poetyki otaczających budynków i tworzy z nich nową treść. Jest opowieścią o klasycznych proporcjach, high-techowej stali, fabrykach, przemyśle i maszynach. Stosowane wzajemne przenikanie się warstw, wielowątkowość i wielopłaszczyznowość jest architektonicznym przełożeniem struktur panujących w każdym rozwiniętym mieście. To wręcz zachowanie postmodernistyczne imitujące naturalność wzrastania tkanki miejskiej.

Istotny w samym projekcie jest również detal i jego znaczenie kulturowe. Elementy, które w architekturze przemysłowej spełniały jedynie wartości czysto funkcjonalne i użytkowe, teraz ubierają ją w słowa, i otwierają na interpretacje, ujmując w ramy efemerycznego pastiszu – dodają autorzy koncepcji.


Osią projektu jest próba stworzenia przestrzeni otwartej – stworzenia kompleksu dostępnych atriów, przykrytych jednym dachem, tak by ich granice były czytelne i jednocześnie płynne. Architekci zdecydowali, że sięgną po kolor błękitny, jako motyw przewodni na całym terenie Nowego Centrum Łodzi. Błękit został szczególnie zaznaczony w projektowanym budynku Rady Miejskiej. Forma tego budynku to efekt inspiracji zabytkowymi zbiornikami żużlowymi, pozostawionymi jako eksponaty na terenie Nowego Centrum Łodzi.

Elewacje zostały wyznaczone jako niezależne struktury o szerokościach zbliżonych do tych znanych z łódzkich kamienic. Elewacje tworzą czytelne pierzeje i przeplecione zostały kratowaniem.

Tutaj co krok pustka napotyka bryłę. Tworzą się napięcia, które generują kontrasty i siłę znaną z pitagorejskiej teorii Arche, dzielącą i segregującą świat w sposób binarny – opisują autorzy.

Propozycję młodych architektów doceniamy za odwagę i łamanie schematów. Coś nam podpowiada, że Nowy Ratusz w Łodzi w tak oryginalnej formie byłby strzałem w dziesiątkę.

Czytaj też: Ciekawostki | Łódź | Elewacja | whiteMAD na Instagramie