Nowe centrum Poznania. Tak może wyglądać ulica Roosevelta

Rozstrzygnięto konkurs, dzięki któremu dowiedzieliśmy się, jak może wyglądać centrum Poznania przy ulicy Roosevelta. Działki położone obok trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju miałyby zapełnić się budynkami średniej wielkości.

Celem konkursu było wyłonienie najlepszego rozwiązania urbanistyczno-architektonicznego, które łączyłoby Stare Miasto z Jeżycami i ukazało potencjał inwestycyjny drzemiący w dwóch niezagospodarowanych działkach należących do Miasta. Chodzi o 13 hektarów w samym centrum Poznania. Co ciekawe, do pierwszego etapu konkursu zgłoszono 16 prac, spośród których sześć przeszło do kolejnego etapu. Jury konkursu nie zdecydowało się wyłaniać zwycięzcy, ponieważ w ich przekonaniu żadna z prac nie spełniała całkowicie celu, jakie postawiono przed uczestnikami. W efekcie przyznano II miejsce, które zdobyła publikowana tu koncepcja autorstwa zespołu: Seweryn Trzyna, Kamil Ziółkowski i Maciej Armanowski.

Laureaci zaproponowali pomiędzy ul. Libelta a Mostem Teatralnym postawienie trzech budynków wielkością pasujących do historycznych kamienic znajdujących się po przeciwnej stronie ul. Roosevelta. Nowe obiekty planowane jako inwestycja miejska lub państwowa byłyby zespołem budynków użyteczności publicznej, mogących stanowić siedziby obiektów kulturalnych (np. galeria sztuki), edukacyjnych (np. wydział uczelni) lub urzędowych. Kondygnacja na poziomie ulicy zawierałaby ogólnodostępne usługi, a poniżej – tunel dla trasy i przystanków tramwaju PST. Na terenie przewidziano miejsce dla parkingu samochodowego ukrytego w zieleni. Przestrzeń pomiędzy nowymi budynkami a torami kolejowymi przyjęłaby formę parku deszczowego.


Z kolei działkę pomiędzy Mostem Teatralnym a Mostem Uniwersyteckim zdobywcy II nagrody zaproponowali podzielić na trzy obszary inwestycyjne – dwa dla inwestorów prywatnych, jeden dla inwestycji miejskiej. Całość składałaby się z czterech budynków. Od strony Mostu Teatralnego ulokowane zostałyby dwa obiekty o funkcji biurowej. Od strony Mostu Uniwersyteckiego powstałyby dwa budynki, takie jak hotele lub apartamenty do najmu krótkoterminowego – czytamy w komunikacie UM Poznań.

Obiekty te wykorzystywały potencjał położenia w centrum miasta oraz bliskość dworca kolejowego. Oba zespoły zabudowy łączyłby ze sobą miejski skwer, akcentujący oś widokową ul. Słowackiego i stanowiący enklawę dla odpoczynku w środku pełnej gwaru części miasta.

Sąd konkursowy pozytywnie ocenił m.in. wzajemne proporcje zieleni w stosunku do zabudowy, a także utrzymanie na działce od strony ul. Libelta wysokości projektowanych obiektów na podobnym poziomie, jak zabytkowe kamienice po przeciwnej stronie ulicy. Jurorzy mieli jednak kilka wątpliwości dotyczących np. lokalizacji parkingu naziemnego czy zwiększającej się wysokości zabudowy na działce pomiędzy Mostem Teatralnym a Mostem Uniwersyteckim.

III nagrodę zdobyła koncepcja zespołu: Wojciech Stępień, Maria Kaczorowska, Sylwia Kwiatkowska, Weronika Lendzior, Stanisław Klajs, Paweł Otocki.

Nagrodzone koncepcje oraz wytyczne sądu konkursowego posłużą pracownikom Miejskiej Pracowni Urbanistycznej do stworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.

Czytaj też: Urbanistyka | Poznań | Ciekawostki | whiteMAD na Instagramie

źródło: UM Poznań