Nowe kładki w Parku im. Ronalda Reagana w Gdańsku. Powstały z recyklingu!

Nowe kładki w Parku Reagana zastąpiły stare, wysłużone drewniane kładki, które nie tylko były mało estetyczne, ale także stwarzały realne zagrożenie dla odwiedzających. Nowe konstrukcje ułożone zostały z trwałego tworzywa pochodzącego z recyklingu. Wykonawca zakończył prace na 6 miesięcy przed umownym terminem.

Zakres robót obejmował wymianę nawierzchni pieszych kładek o łącznej długości ponad 300 metrów oraz ich podbudowy. Po poprzedniej, drewnianej konstrukcji pozostały betonowe filary, które służą za fundament. Wymagały jedynie oczyszczenia z porostów oraz mchu. Na nich zamontowano nowe ryflowane deski pomostowe, belki oczepowe i legary z recyklingowanegotworzywa.

Zdecydowaliśmy się na tzw. drewno syntetyczne pochodzące z recyklingu tworzyw sztucznych bo materiał jest wytrzymały, odporny na ścieranie i warunki atmosferyczne. Drewno syntetyczne zapewni zdecydowanie większą wytrzymałość niż drewno naturalne. Wykonawca rozpoczął prace w listopadzie ubiegłego roku od rozbiórki i zabezpieczenia terenu. Na wykonanie nowej miał 11 miesięcy.

źródło: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni / https://gzdiz.gda.pl
zdjęcia: Magdalena Kiljan / Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

Czytaj też: Architektura w Polsce | Drewno | whiteMAD na Instagramie  | Place, Skwery, Parki  |

Najpopularniejsze

najczęściej czytane artykuły