Nowe wydanie konstytucji USA na jej 230 urodziny. Świetna!

Tematy związane z konstytucją są ostatnio bardzo popularne. W Polsce stało się to miedzy innymi za sprawą plakatu Luki Rayskiego. W Stanach Zjednoczonych obecnie obchodzi się 230 urodziny najważniejszego dokumentu w kraju. Z tej okazji powstało nowe wydanie Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Nowe wydanie powstało dzięki studiu projektowemu ThoughtMatter. Ich projekt ma być bardziej dostępny dla przeciętnego odbiorcy, jednocześnie dając niesamowite odczucia estetyczne. Oryginalną, czterostronicową Konstytucję przekształcono w wielobarwny album, pełen obrazów opisujących tamte wydarzenia. Przypomnijmy, że Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki była pierwszym tego typu dokumentem na świecie. Powstała w 1787 roku, wchodząc realnie w życie dopiero 2 lata później. Warto wspomnieć, że drugą konstytucją na świecie była Konstytucja 3 Maja 1791, która powstała w Polsce.