Nowe życie Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Gdańsku według studenta

Wiele miast przeżywa okres regeneracji zdegradowanych obszarów, gdzie kształtuje się dzielnice mixed-use, które zdaniem autora wprowadzają dysproporcje społeczne i ekonomiczne. Przykładem pomysł na rewitalizację Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Gdańsku, które mogą znowu tętnić życiem. Publikujemy projekt dyplomowy Karola Drobniewskiego, absolwenta kierunku Architektura Przestrzeni Kulturowych w ASP w Gdańsku.

Całość pracy została przedstawiona jako symulacja w trakcie procesu planistyczno-inwestycyjnego między miastem – jako ustawodawcą prawa lokalnego i mającego wpływ na kształtowanie przyszłych terenów inwestycyjnych, a inwestorem – projektantem i realizatorem przyszłego miejsca zamieszkania. Część teoretyczna pracy stanowi próbę zdefiniowana współczesnego productive city w ujęciu lokalnym, analizując jego możliwości rozwoju i implementacji w różnych skalach miejskich. Na jej podstawie powstał poradnik „Miasta produktywne w ujęciu lokalnym”, który w łatwy sposób tłumaczy i promuje ideę miasta produktywnego, określając możliwy charakter implementacji. Poradnik może być wykorzystywany przez samorządy lokalne i inne podmioty mające wpływ na charakter przestrzeni miejskiej.

Częścią drugą pracy magisterskiej jest kompleksowa koncepcja urbanistyczno-architektonicznej na terenach dawnych Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego na Przeróbce w Gdańsku, która nie jest maksymalizacją potencjału społeczno-gospodarczego, a wyobrażeniem sobie nowej struktury przestrzenno-społecznej, tworząc przy tym pierwszą dzielnicę opartą na idei miasta produktywnego w Gdańsku.

Zauważyłem, że dotychczasowa odnowa obszarów miejskich wprowadza różne dysproporcje społeczno-ekonomiczne. Stworzony przeze mnie projekt wychodzi poza standardową wizję architektoniczną (która w projekcie jest drugoplanowa) i stara się przedstawić od podstaw zupełnie nową strukturę społeczno-przestrzenną tworząc przy tym pierwszą dzielnicę opartą na idei miasta produktywnego w Gdańsku. Chciałbym, aby praca magisterska stała się nie tylko prezentacją rozwiązań projektowych ukierunkowanych na miejsce dawnego obszaru Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego, ale przyczyniła się do dyskusji na temat kształtowania nowych zespołów miejskich nie tylko w Gdańsku, ale także w każdym mieście w Polsce. Na poziomie urbanistycznym istotne jest wprowadzanie odpowiedniej strategii, zwłaszcza do dużych pozyskiwanych przez miasto terenów, która niestety w Polsce ciągle opiera się na ciągle powtarzanych modelach komercyjnych. Mam nadzieję, że doczekam się w mieście przestrzeni o innej, niepowtarzalnej warstwie ideowo-programowej – tłumaczy autor pracy mgr inż. arch. Karol Drobniewski.

Komentarz promotora – prof. ASP Jana Sikory:

Autor w swojej pracy odniósł się do innowacyjnej w polskiej skali PRODUCTIVE CITY ujmując ideę nie tylko w formie standardowego opracowania dyplomowego ale także w formie książki – podręcznika popularyzującego ideę. To bardzo odważne i osadzone w aktualnych trendach działanie, które jest esencją tego czym jest nasz kierunek: Architektura Przestrzeni Kulturowych. Projekt pokazuje więc, że troska o miasto powinna powstawać jaki śmiałe idee, które są poza skalą. Takie idee które przenikają zarówno sposób funkcjonowania miejsca, wnętrza, ulice aż po myślenie z lotu ptaka. Autor w centrum postawił człowieka redefinijąc funkcję przestrzeni oraz jej estetykę. To doskonały materiał do spotkań, rozmów i punkt wyjścia do rewitalizacji analogicznych przestrzeni w kraju.

Czytaj też: Portfolio | Urbanistyka | Architektura w Polsce | Ciekawostki | whiteMAD na Instagramie

źródło: materiały prasowe