Nowoczesny ośrodek kultury dla seniorów

Nowoczesny ośrodek kultury dla seniorów. Praca dyplomowa Karoliny Kowal

Nowoczesny ośrodek kultury dla seniorów to projekt, który powstał w ramach pracy dyplomowej Karoliny Kowal, studentki kierunku architektura na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej. Praca powstała pod opieką prof. dr. hab. inż. Marka Gosztyły. Projekt znalazł się w finale ogólnopolskiego konkursu „Wyzwanie Młodego Architekta”, na który przysłanych zostało 224 prac, oraz został opublikowany w lipcowym wydaniu miesięcznika „Builder”.

Cel projektu i lokalizacja
Celem projektu było wykreowanie przestrzeni nastawionej na działalność kulturalną przeznaczoną dla seniorów. Założeniem pracy była bryła o minimalistycznej formie wyróżniającej się na tle architektury Rzeszowa, jednocześnie dostosowanej do potrzeb osób starszych pod względem funkcjonalnym oraz użytkowym. Stworzenie architektury przeznaczonej dla konkretnej grupy odbiorców jest odpowiedzą na postępujące zjawiska demograficzne w społeczeństwie oraz na kwestię uniwersalności projektowania architektury „bez barier”, dla każdego. Tak powstał “Nowoczesny ośrodek kultury dla seniorów”!  


Na lokalizację działki wybrano teren znajdujący się w Rzeszowie na osiedlu Matysówka. Obszar ten niedawno przyłączony do miasta posiada wysokie walory krajobrazowe. Budynek rozplanowano na wzgórzu, z którego rozciąga się widok na panoramę rzeszowską. Okolica charakteryzuje się niskim natężeniem ruchu samochodowego, dlatego powietrze nie jest zanieczyszczone. Działkę z dala od centrum wybrano w kontraście do dużego skupiska usług śródmieścia oraz aby zwrócić uwagę na tereny, które mogłyby się stać ważnym punktem na mapie turystycznej i kulturalnej Rzeszowa.

Tematyka pracy
W założeniach przedprojektowych bryła miała być integralna z otoczeniem, ale również charakterystyczna ze względu na funkcję, którą pełni. Postawiono na budynek nieprzekraczający dwóch kondygnacji przez wzgląd na istniejące dwukondygnacyjne budynki sąsiednie oraz aspekt lokalizacji na wzniesieniu. Bryła została podzielona na trzy strefy: sportową, kulturalną oraz kulturalno- gastronomiczną, które łączy oszklony łącznik. Strefa kulturalno- gastronomiczna została wypiętrzona na następną kondygnację.

Czytaj też: Portfolio | Architektura w Polsce | Kultura | Edukacja | Ciekawostki

 

źródło: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza / www.prz.edu.pl / Nowoczesny ośrodek kultury dla seniorów