Nowoczesny pawilon w centrum Warszawy od Nizio Design International

Specjalnie zaaranżowany, minimalistyczny w formie pawilon oraz ukryta w jego wnętrzu ekspozycja „Jan Paweł II. Źródła” to najnowszy projekt pracowni architektonicznej Nizio Design International.

Ekspozycję będzie można oglądać od 20 lipca do 15 sierpnia na Krakowskim Przedmieściu 66. Powstanie tam specjalny pawilon o prostej i skromnej bryle. Obiekt umieszczony zostanie przed Biblioteką Rolniczą w Warszawie. Pawilon będzie nie tylko przestrzenią wystawienniczą zespoloną z historyczną tkanką miasta, ale także artystyczną i symboliczną instalacją, która nawiązuje kształtem do archetypu świątyni. Nizio Design International odpowiada za koncepcję plastyczną wystawy, projekt wykonawczy, realizację i montaż.

Wystawa przybliży zwiedzającym punkty zwrotne i postaci nierozerwalnie związane z dziejami polskiego chrześcijaństwa. Narratorem, który poprowadzi zwiedzających, będzie Jan Paweł II. Jego refleksje i komentarze dotyczące duchowej historii Polski umieszczone zostaną na specjalnych panelach w kolejnych przestrzeniach ekspozycji, dedykowanych ceremonii chrztu Polski, świętym w dziejach kraju. Ład oraz chronologię narracji wprowadzą wybrane daty i miejsca, istotne dla historii Polski. Linię czasu zapoczątkuje data chrztu Mieszka w 966 r., nazwy głównych grodów i rezydencji książęcych z tego okresu, a zakończy ją Brama Trzeciego Tysiąclecia, nawiązująca do tej wzniesionej nad Jeziorem Lednickim.

Z uwagi na swój plenerowy charakter wystawa nie będzie wypełniona tradycyjnymi eksponatami. We wnętrzu pawilonu powstanie natomiast scenografia projektu Nizio Design International, uzupełniona elementami multimedialnymi. Materiały, które zainspirowały koncepcję plastyczną ekspozycji, pochodzą m.in. ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, Biblioteki Narodowej, Archiwum Głównego Akt Dawnych. Wyjątkowym eksponatem, jakim zwiedzający obejrzą na wystawie, jest manual ze Złotym Kodeksem Gnieźnieńskim pochodzący z Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie.

Ekspozycja „Jan Paweł II. Źródła” powstaje na zlecenie organizatorów wystawy – Muzeum Historii Polski oraz Centrum Myśli Jana Pawła II z okazji Światowych Dni Młodzieży. Jej celem jest upamiętnienie 1050. rocznicy chrztu Polski, pokazanie intelektualnego i duchowego doświadczenia XX wieku, jak również promowanie historii Polski wśród uczestników Światowych Dni Młodzieży.
Ekspozycję będzie można oglądać bezpłatnie.

Koncepcja plastyczna wystawy, projekt wykonawczy, realizacja i montaż:
Nizio Design International, Mirosław Nizio
Powierzchnia wystawiennicza: ok. 300 m²
Organizatorzy wystawy: Muzeum Historii Polski i Centrum Myśli Jana Pawła II
Wystawa jest dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Koncepcja scenariusza wystawy: dr Dariusz Karłowicz
Współpraca przy koncepcji wystawy: Robert Kostro, Małgorzata Żaryn
Scenariusz wystawy: Łukasz Ofiara, Gabriela Sierocińska-Dec, dr hab. Paweł Skibiński (konsultacje)
Zespół kuratorski: Łukasz Ofiara, Gabriela Sierocińska-Dec, Beata Wolszczak