Nowy budynek sądu w Warszawie projektu pracowni P2PA

Poznaliśmy wyniki konkursu SARP na opracowanie koncepcji na nowy budynek Sądu Apelacyjnego w Warszawie oraz siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych. W konkursie zwyciężyła propozycja pracowni PROJEKT PRAGA (wizualizację publikujemy na końcu galerii), jednak teraz przyglądamy się propozycji pracowni P2PA, która zdobyła honorowe wyróżnienie.

Historycznie ukształtowany charakter budynku władzy to wzorzec obiektu dominującego i podkreślającego społeczną hierarchię oraz górującego nad sąsiadującą zabudową. Projektowany zespół budynków odchodzi od takiej manifestacji starając się tworzyć otwartą i przyjazną przestrzeń miejską. Obiekty wtapiają się w otoczenie budując relacje i harmonię z sąsiednim budynkiem Sądu Najwyższego. Równocześnie, poprzez zastosowane środki architektoniczne budynki Województwa i Sądu Apelacyjnego zachowują odpowiednią powagę i powściągliwość właściwą dla obiektów tej rangi.

Bryły projektowanych obiektów wpisano w zewnętrzny wolumen nawiązujący gabarytem do budynku Sądu Najwyższego. Został on ograniczony uwarunkowaniami działki, dążąc do uzyskania prostego, klarownego kształtu. Obiekty zróżnicowano wewnętrznie aby oddać ich charakter oraz istotę ich społecznej funkcji. Bryłę budynku Województwa stanowi wydłużony prostopadłościan, a budynek Sądu ujęto w formie sześciościennej bryły o schodkowo ściętym boku.

Bryła budynku Województwa została zakomponowana jako prostopadłościan z wewnętrznym dziedzińcem usytuowany na cokole. Przecięcie jej dwiema osiami – komunikacyjną, prowadzącą od strony ulicy Świętojerskiej, oraz widokową przecinającą obiekt w kierunku wschód-zachód sperforowało ściany bryły tworząc dwie bramy wejściowe oraz dwa cofnięcia fasad przeznaczone na przeszklone klatki schodowe. Przejścia zlokalizowane na osi prostopadłej do ulicy umożliwiają wejście na podwyższony cokół oraz kontakt wzrokowy ze zlokalizowaną dalej bryłą budynku Sądu.

Budynek zaprojektowano jako pięciokondygnacyjny z dwiema kondygnacjami podziemnymi. Jego szerokość wynosi 36,4 m, a długość 58,8 m. Budynek nie przekracza w najwyższym miejscu wysokości 19,35 m.


Klarowna, otwarta forma budynku manifestuje dostępność i transparentność mieszczącej się w niej instytucji publicznej. Wewnętrzne patio z ogrodem i duża ilość otwarć pozwalają również na zapewnienie pracownikom obiektu wysokiego komfortu użytkowania dzięki dobremu dostępowi światła dziennego i przewietrzaniu budynku.

Parter obiektu tworzy prosty cokół w którym zlokalizowano centralnie Salę Sejmiku. Główne wejście znajduje się w północno-zachodniej części fasady, od strony Sądu Najwyższego, a po przeciwnej stronie zlokalizowano otwarty na plac wejściowy bufet. Hol wejściowy swobodnie przepływa w komunikację otaczającą centralnie zlokalizowaną, salę Sejmiku tworząc jej górne foyer. Z poziomu parteru umożliwiono dostęp do dwóch galerii dla gości przeznaczonych na 100 osób każda. Po obu stronach Sali zlokalizowano piony komunikacyjne składające się z dwóch dźwigów osobowych oraz klatek schodowych. Klatki zaprojektowano jako otwarte, wydzielane podczas pożaru przez ukryte w przestrzeni sufitu bramy segmentowe. W północnej i południowej części budynku, pod schodami zlokalizowano węzły sanitarne.

Sala Sejmiku Województwa, stanowiąca najważniejszy punkt obiektu, została zlokalizowano w centrum budynku, bezpośrednio pod zielonym ogrodem. Dzięki przeszkleniom jest doskonale widoczna dla wszystkich użytkowników wchodzących do budynku z poziomu parteru, a zlokalizowane w stropie pasażu świetliki zapewniają jej doświetlenie światłem dziennym. Duża wysokość Sali (8,3m) zapewniła możliwość stworzenia przestrzeni o odpowiedniej randze dla mających w niej miejsce wydarzeń. Pozwoliło to również na bezkolizyjne strefowanie. Z poziomu parteru dostępna jest galeria widokowa dla gości, a z kondygnacji podziemnych zapewniono wejście dla radnych. Ławy radnych i podest prezydium zostały wpisane w okrąg który podyktował również geometrię galerii. Na kondygnacji 2, przy wschodnim pionie komunikacyjnym obsługującym również część biurową Sejmiku Województwa zaprojektowano foyer obsługujące wejście do Sali dla radnych oraz sale klubów sejmowych i sale przyległe. Zapewniono ich doświetlenie światłem dziennym poprzez terenowe świetliki.

Budynek Sądu architekci zlokalizowali na osi parkowego pasażu, biegnącego przez Budynek Wojewódzki, co zapewniło jego widoczność od strony ulicy oraz wytworzyło odpowiednie dla rangi obiektu dojście. Dla odzwierciedlania wewnętrznej funkcji budynek zaprojektowano jako zwarty, zbudowany wokół centralnego rdzenia skupionego wokół sal rozpraw. Fasada została rozcięta i cofnięta w miejscu głównego wejścia tworząc odpowiadający gabarytami bramom Budynku Województwa podcień.

Ze względu na lokalizację w ścisłym centrum Warszawy oraz rangę obiektów, na etapie koncepcji konkursowej zdecydowano o lokalizacji wszystkich pomieszczeń i urządzeń technicznych w częściach podziemnych budynków, rezygnując równocześnie z umieszczania jakichkolwiek urządzeń na ich dachach.

Czytaj też: Warszawa | Wydarzenia  | Elewacja | Miasto | whiteMAD na Instagramie

W konkursie zwyciężyła koncepcja autorstwa pracowni PROJEKT PRAGA:

źródło: P2PA, SARP