Nowy budynek Uniwersytetu w Częstochowie. Wiemy, jak będzie wyglądać!

Poznaliśmy wyniki konkursu realizacyjnego na koncepcję architektoniczną budynku Centrum Dydaktycznego Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego imienia Jana Długosza w Częstochowie. Zwyciężyła w nim pracownia architektoniczna P2PA, która przygotowała najlepszą propozycję.

Przewodniczącym jury konkursu był dr inż. arch. prof. WST Andrzej Grzybowski, członkowie docenili projekt wskazując, że “prezentuje wysoką jakość rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, zwłaszcza właściwe strefowanie funkcji oraz czytelny i oszczędny układ komunikacji wewnętrznej. Prezentuje współczesną, oryginalną formę budynku, a w szczególności rozwiązanie układu komunikacji pionowej. Stwarza możliwości uzyskania optymalnej relacji poniesionych nakładów do kosztów widoczną szczególnie w zwartej bryle budynku” – czytamy w uzasadnieniu.

Nowy budynek Uniwersytetu w Częstochowie powstanie w południowej części kampusu uniwersyteckiego, przy ulicy Gen. J. Chłopickiego. Architekci ulokowali go równolegle do istniejącego już budynku Uniwersytetu. W ten sposób kształtowany plac posiada prostokątny, wyraźny kształt zarysowany przez oba obiekty. Budynek zaprojektowano jako wieżę o podstawie kwadratu postawioną na nieco szerszym postumencie. Bryła tworzy kontrapunkt dla obiektu zlokalizowanego na przeciwległej ścianie placu. Skromny budynek zyska elewację w odcieniach czerwieni.

Główne wejście do budynku zaprojektowano od strony północnej, w wycofanym podcieniu. W zachodniej części budynku, na przedłużeniu ul. Zbierskiego zlokalizowano wjazd do garażu podziemnego.

Strefa wejścia oraz sale wykładowe zostały zlokalizowane na największej i najłatwiej dostępnej kondygnacji parteru. Z przestronnego holu, posiadającego częściowo podwójną wysokość, dostępne są sale wykładowe, szatnia odzieży wierzchniej, zespół sanitarny oraz zaplecze strefy studenckiej. Wejścia do sal zostały zlokalizowane w poszerzeniach korytarza, tak aby zapewnić możliwie dużą bezkolizyjność ruchu użytkowników budynku. Hol główny pełni w obiekcie funkcję foyer dla sal.


Na kondygnacji pierwszej i drugiej zlokalizowano zespół pracowni chemicznych. Pomieszczenia tych kondygnacji układają się w dwa L-kształtne zespoły przecięte dużymi przeszkleniami zapewniającymi naturalne doświetlenie holu oraz porządkującymi przestrzeń. Na poziomie +1 znajdują się cztery pracownie chemiczne i dwie małe sale wykładowe. Pomieszczenia szatni obsługują cały zespół pracowni chemicznych i zostały podzielone na dwa zespoły po 108 szafek. Na kondygnacji zlokalizowano również pomieszczenie socjalne dla pracowników oraz sanitariaty. Wyżej, na kondygnacji drugiej zlokalizowano sześć pracowni chemicznych, zespół sanitariatów oraz magazyn gazów technicznych. Realizacja budynku pochłonie 13,5 mln zł.

Czytaj też: Ciekawostki | Edukacja | Elewacja | whiteMAD na Instagramie

źródło: P2PA