Nowy projekt ulicy Świętokrzyskiej i Placu Powstańców Warszawy

Kępy krzewów i kwiatów, Szpalery drzew, eleganckie żywopłoty, niebawem ulica Świętokrzyska może zmienić się nie do poznania. Mimo niedawnego remontu wrócić na nią mogą drzewa! 

Nowe rośliny mają pojawić się nie tylko na ul. Świętokrzyskiej, ale również na sąsiednim pl. Powstańców Warszawy. Zmiany mają być możliwe dzięki realizacji projektów w ramach budżetu partycypacyjnego. Choć miejsca te zmieniły się nie do poznania podczas budowy drugiej linii metra, pojawiło się wiele krytycznych opinii na temat braku drzew i odpowiedniej małej architektury . Aby jak najlepiej spełnić oczekiwania mieszkańców w stosunku do tak ważnej przestrzeni w centrum miasta, postanowiono zmienić projekt, który poprzedzony zostanie konsultacjami społecznymi z mieszkańcami Warszawy.

Konsultacje będą składać się się z kilku etapów i mają potrwać do końca czerwca. W ramach wydarzenia odbędzie się min. debata o zieleni przyulicznej i warsztaty projektowe nad koncepcjami zagospodarowania. Jedną z największych zmian ma być nasadzenie w gruncie drzew, krzewów i kwiatów, które na chwile obecną znajdują się w ogromnych, drewnianych donicach.

Do konsultacji społecznych trafią dwa warianty aranżacji zieleni, przygotowane przez biuro projektowe RS Architektura. Projekty różnią się przede wszystkim aranżacją krzewów i kwiatów, a także małą infrastrukturą.

Pierwszy z nich to krzewy kształtowane w formie żywopłotów, drugi jest propozycją już bardziej swobodną, z wykorzystaniem większej liczby gatunków kwitnących i roślin płożących. Natomiast projekt Placu Powstańców to przede wszystkim utworzenie mozaikowej łąki kwietnej. Ti biuro przedstawiło aż 3 warianty zazielenia. Pierwszy projekt zakłada niskie krzewy, drugi dwa szpalery wysokich drzew z kolei w trzecim znajdziemy niesymetrycznie ustawione grupy drzew.

Jaki będzie ostatecznie wyglądać Świętokrzyska i Plac Powstańców zależy w dużej mierze od Was i uzgodnień z gestorami sieci podziemnych. Cały projekt wspiera również Pracowania Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.

Poniże przedstawiamy harmonogram konsultacji:
Debata o zieleni w mieście połączona z prezentacją koncepcji:

– 9 czerwca (czwartek) godz. 18.00 – 20.00, Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Warsztaty projektowe:

-17 czerwca (piątek), godz.18.00-21.00, Marzyciele i Rzemieślnicy, ul. Bracka 25

– 23 czerwca (czwartek), godz. 17.00-20.00, Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Warsztaty recyclingu donic:

-13 czerwca, (poniedziałek) godz. 17.00-20.00, Muzeum Sztuki Nowoczesnej – warsztaty projektowe dla studentów kierunków projektowych, obowiązują zapisy.

– 25 czerwca, (sobota), godz.13.00-16.00, pl. Powstańców Warszawy

Lub przesyłając swoje uwagi mailowo: zielonaswietokrzyska@zdm.waw.pl

Szukajcie też namiotu konsultacyjnego na ulicy Świętokrzyskiej!

10 czerwca, pt. godz. 12.00-15.00

16 czerwca, czw. godz. 16.00-19.00

17 czerwca, pt. godz. 12.00-15.00

23 czerwca, czw. godz. 11.00-14.00

27 czerwca, pon. godz.11.00-14.00

Konsultacje trwają do 28 czerwca 2016 r.