woonerf we włocławku

Nowy woonerf we Włocławku. Oto koncepcja pracowni TREKTURA

We Włocławku zakończył się konkurs realizacyjny na projekt przebudowy ulicy 3 Maja w woonerf. Zwyciężyła propozycja architektów z pracowni SAWAWA, jednak publikujemy projekt autorstwa biura TREKTURA Pracownia Architektoniczna, które zdobyło II miejsce. Wizualizację projektu SAWAWA zamieściliśmy na końcu galerii.

Główną myślą projektu biura TREKTURA jest wprowadzenie różnorodności funkcjonalnej do wydzielonych czterech części ulicy. Podział ten jest dość naturalny i wynika z istniejących skrzyżowań. Woonerf we Włocławku to przestrzeń, w której priorytet będą mieć piesi. Całość wypełnią mocne nasadzenia zieleni – to przestrzeń, w której mieszkańcy będą mogli wypoczywać.

Całość podzielona została na kilka stref. Na odcinku Plac Wolności – ulica Piekarska miałaby powstać strefa wypoczynkowa dla pieszych i rowerzystów. Auta nie będą mogły tu wjeżdżać z wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych. Ten fragment woonerfu jest częścią o najbardziej bujnej zieleni o zmiennej wysokości. Architekci proponują stworzenie tu ogrodów deszczowych z roślinnością hydrofitową, których podłoże pomaga retencjonować wodę opadową wpływając tym samym na mikroklimat otoczenia. W wyspach rozdzielających zieleń przewidziano miejsca do siedzenia. Przewidziano też pojawienie się zadaszonych ogródków gastronomicznych jako uzupełnienie wypoczynkowego charakteru fragmentu ulicy.

Kolejna to strefa artystyczna. Obejmuje ona odcinek między ulicami Piekarską i Żabią. To część ulicy mająca zachęcać do organizowania plenerowych wystaw, imprez artystycznych. Architekci zaprojektowali tu przestrzeń wystawienniczą o wielkości 300 m kw., która może być przedłużana lub skracana.

Dalej między ulicą Żabią i ulicą Cyganka powstanie strefa reprezentacyjna. Na tym odcinku znajdują się istotne obiekty użyteczności publicznej. Zaprojektowano strefę tymczasowego postoju dla samochodów. Roślinność ma postać wielobarwnych kwietników i łąk wśród których zaprojektowano drewniane parklety z bujną roślinnością w donicach. Oświetlenie tej części ulicy ma postać wysokich słupów między którymi rozwieszona zostanie okazjonalna iluminacja.

woonerf we włocławku


Ostatnią ze stref jest strefa handlu. Obejmuje ona odcinek między ulicą Cyganka i Starym Rynkiem. Odcinek łączący ulicę 3 Maja ze Starym Rynkiem, na którym wzdłuż równoległych miejsc postojowych zaprojektowano niską zieleń, głównie ogrody deszczowe. Po przeciwnej stronie ulicy utrzymano nawierzchnię utwardzoną, aby na tym odcinku zapewnić kontynuację targów, które mogłyby się odbywać w przestrzeni Starego Rynku. Wzdłuż ciągów pieszych zlokalizowano miejsca do siedzenia, a ulicę oświetlono ciągiem latarni kontynuowanym od zegara miejskiego.

Czytaj też: Meble miejskie | Miasto | Zieleń | whiteMAD na Instagramie

źródło: TREKTURA