Ogłoszenie wyników konkursu na plakat „Remedium” Poznań Art. Week.

Ponad 100 uczestników z kilkudziesięciu państw na świecie zgłosiło się do konkursu na plakat zatytułowany „Remedium”. Kryteria formalne (termin nadesłania, wymagania regulaminowe) spełniło 96 projektów.

Konkurs był częścią tegorocznego festiwalu Poznań Art. Week, (festiwal rozpoczął się w maju i trwa do odwołania), który ze względu na pandemię został prawie w całości przeniesiony do internetu.

Konkurs na plakat „Remedium” odnosił się to wszelkiego reakcji związanych z pandemią koronawirusa. Był skierowanym do artystów zapytaniem, jak oni widzą tę sytuację, do ludzkich emocji, przeżyć i przemyśleń, które powstały – mówi dr hab. Mateusz Bieczyński – sekretarz jury konkursu „Remedium”.

Spośród 96 prac Jury konkursu wybrało 55 które, zakwalifikowało się do wystawy konkursowej.

Projekty były bardzo różnorodne. Mieliśmy te, które były zarówno pozytywne jak i negatywne w wymowie, bardziej wskazywały na strach, bądź też na zakłopotanie, czy też właśnie na nadzieje. To szerokie spektrum postaw zostało ocenione przez nasze Jury – dodaje Bieczyński.

W konkursie zwyciężyła praca polskiej artystki Katarzyny Nachman pt. „Strach” (nagroda 3000 zł). Drugie miejsce zajął plakat autorstwa tureckiego artysty Carilla Karahana (bez tytułu – nagroda 2000 zł). Trzecie miejsce to plakat Marcina Dzbanuszka pt. „Remedium”. Wszystkie plakaty, które zakwalifikowały się do konkursu można zobaczyć tutaj.

Zobacz również: Grafika | Malarstwo |

1 miejsce:


2 miejsce:

3 miejsce: