Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego zdecydowały, że Ogród Botaniczny zostanie powiększony o nową oranżerię oraz budynek kasowy.

Modernizacja ogrodu trwa od kilku lat. Prace przebiegają pod okiem konserwatora zabytków ponieważ cały kompleks wpisany jest do rejestru zabytków. W ostatnich latach zakończono tu między innymi prace związane z przebudową kompleksu szklarniowego Victoria, w którym rośnie mająca 150 lat palma daktylowa.

Nowy budynek kasowy ma zostać zbudowany jeszcze w tym roku. Obecny drewniany pawilon jest obiektem tymczasowym, zastąpi go murowana konstrukcja z licznymi przeszkleniami. W nowym budynku znajdzie się też sklep z pamiątkami.

W tym roku ogród zyska też zupełnie nową oranżerię. Budynek na planie trapezu powstanie na terenie gospodarczym. Będzie liczył niespełna 6 m wysokości, a jego powierzchnia zabudowy wyniesie 72 m2, w tym użytkowa nieco ponad 50 m2. Obiekt będzie wyróżniał się piękną stolarką okienną i nawiązywał do budynku starej stolarni, która w ramach inwestycji, z uwagi na zły stan techniczny, zostanie wyburzona. Zachowany zostanie z kolei, przylegający do niej, dawny mur ogrodu, który wyznaczał jego granicę przed powiększeniem ogrodu w roku 1935. Odrestaurowana ściana będzie północno-wschodnim bokiem przyszłej oranżerii.

Nowy oranżeria będzie obiektem wielofunkcyjnym. Przede wszystkim będzie pełnić rolę edukacyjną. Będziemy w niej prowadzić warsztaty botaniczne i ogrodnicze, których tematyka będzie zmienna i uzależniona od pór roku. Ich ofertę właśnie opracowuje nasz zespół promocyjno-edukacyjny pod przewodnictwem dr. Bogusława Binkiewicza. Opiekunem oranżerii będzie dr inż. Magdalena Hampel. Chcielibyśmy, by część zajęć była też skierowana do obcokrajowców. Marzy nam się również zorganizowanie z udziałem specjalistów hortiterapii z wykorzystaniem elementów botaniki dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, w tym w różnym stopniu upośledzeniami umysłowymi – mówi dr hab. Michał Węgrzyn, kierownik Ogrodu Botanicznego UJ.

Wizualizacja oranżerii, której wygląd nawiązuje do wyburzonego ponad 50 lat temu obiektu

Co ważne, obok nowej oranżerii pojawi się kolejna, jeszcze większa, której wygląd będzie nawiązywał do obiektu, który stał w tym miejscu do połowy XIX wieku. Stara oranżeria została zburzona w latach 60. XX wieku. Powstanie budynek mający 12 metrów wysokości i powierzchnię około 100 m kw.

Druga nowa oranżeria ma pełnić funkcję miejsca spotkań i przestrzeni do organizowania wydarzeń kulturalnych – koncertów, wystaw i spektakli. Prawdopodobnie działać w nim będzie kawiarnia.

W Ogrodzie Botaniczny UJ w ostatnich latach zrealizowano szereg projektów inwestycyjnych. Najmłodszym z nich jest zakończona pod koniec 2019 roku przebudowa kompleksu szklarniowego Victoria. Można ją zobaczyć na zdjęciu poniżej. Rośnie w nim wyjątkowa palma daktylowa, pochodząca z naturalnego stanowiska na Wyspach Kanaryjskich. Dziś to jeden z najcenniejszych okazów w krakowskim ogrodzie i najstarszy utrzymywany w warunkach szklarniowych w Europie. Wcześniej gruntowną modernizację przeszła też szklarnia „Holenderka”, w której znajduje się okazała kolekcja ponad 350 storczyków i niezwykle rzadkich sagowców oraz wybrane elementy infrastruktury – alejki, 2 stawy i fontanny oraz ogrodzenie od strony al. Powstania Warszawskiego. Dodatkowo wzdłuż ścieżek stanęły tablice edukacyjne. Za prace projektowe oraz roboty budowlano-montażowe szklarni Victoria odpowiadała firma Wodpol.

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego jest najstarszym w Polsce. Mimo że początki jego historii sięgają XVII wieku, oficjalnie założono go w 1783 roku. Powstał w z inicjatywy Komisji Edukacji Narodowej jako zakład pomocniczy Katedry Chemii i Historii Naturalnej. Obszar, obejmujący początkowo ok. 2,4 ha, zakomponowano jako park barokowy typu francuskiego, w obrębie którego urządzono kolekcje roślin leczniczych oraz ozdobnych. Dzisiejszą aranżację zawdzięcza prof. Władysławowi Szaferowi, jednemu z najwybitniejszych polskich botaników. W 1976 roku wpisano go do rejestru zabytków jako cenny obiekt przyrody, pomnik historii nauki, sztuki ogrodniczej i kultury.

Czytaj też: Ekologia | Kraków | Zieleń | Kultura

ogród botaniczny

szklarnia Victoria

źródło: Uniwersytet Jagielloński