fot. Darekm135, wikimedia.org, licencja 4.0

Osiedle Mireckiego w Łodzi. Historia modernistycznej perły

Osiedle Mireckiego znajduje się na Polesiu w Łodzi. Zbudowane zostało w okresie dwudziestolecia międzywojennego w modnych ówcześnie założeniach modernizmu. Przypominamy jego historię i słynnych mieszkańców.

Projekt architektoniczny osiedla wyłoniono w konkursie. Co ciekawe do przygotowania projektu zaproszono laureatów II i III miejsca. W skład zespołu autorskiego, który był odpowiedzialny za przygotowanie projektu wykonawczego wchodzili: Jerzy Berliner, Jan Łukasik, Miruta Słońska oraz Witold Szereszewski. Ich koncepcja wykorzystywała hasła awangardy zachodnioeuropejskiej, w tym rozwiązania znane z wystawy Werkbundu – osiedla osiedla Weißenhof. Zakładały one odejście od zabudowy zwartej na rzecz oddzielnych bloków mieszkalnych, rozmieszczonych na dużym terenie.

Budowa ruszyła w 1928 roku na terenach nieużytków, które kilkanaście lat wcześniej wylesiono. Nowe osiedle miało spełniać wszystkie założenia ówczesnych trendów w projektowaniu – nawiązywać do koncepcji miasta-ogrodu, stworzyć przestrzeń dla lokatorów z dala od zgiełku industrialnego miasta i ciasnych kamienic.

Pierwotna koncepcja zakładała budowę 33 domów z 1551 mieszkaniami. Ostatecznie zdecydowano się na budowę 20 budynków z 921 izbami. Pierwotne założeni zredukowano z powodu kryzysu finansowego. Oficjalne zakończenie budowy nastąpiło 15 stycznia 1933 roku.


Jedną z najczęściej wymienianych zalet przez mieszkańców osiedla jest okoliczna zieleń. Park im. Józefa Piłsudskiego, zwany potocznie parkiem na Zdrowiu, graniczy z osiedlem od strony ulicy Srebrzyńskiej. Poza oczywistymi walorami rekreacyjnymi, w które wliczyć można ponad 188 hektarów zalesionych terenów, zbiorniki wodne, nowoczesny plac zabaw i atrakcje sportowe. Osiedle zostało zaprojektowane zostało tak, by było jak najbardziej samowystarczalne, a w dzisiejszych czasach jest to jeszcze bardziej możliwe niż wiek temu. Są jednak kwestie, które nie uległy zmianie – w obrębie osiedla dalej funkcjonuje przedszkole, szkoła podstawowa, liceum, przychodnia czy biblioteka.

Druga wojna światowa nie oszczędziła osiedla. W 1940 r. rozpoczęły się masowe wysiedlenia, pozwolono pozostać tylko nielicznym mieszkańcom pochodzenia polskiego, rosyjskiego i niemieckiego. Na szczęście szacuje się, że ponad 80% mieszkańców po wojnie udało się wrócić.

Wśród znanych mieszkańców Osiedla Mireckiego byli m.in: rzeźbiarka Katarzyna Kobro i malarz Władysław Strzemiński. Dziś osiedle jest wpisane do rejestru zabytków.

Czytaj też: Osiedle | Łódź | Modernizm | Urbanistyka | whiteMAD na Instagramie

źródło: UM Łódź