Ośrodek Ruczaj w Krakowie. Rusza przetarg na budowę nowego centrum spotkań!

Ośrodek Ruczaj w Krakowie ma być nowym dzielnicowym miejscem spotkań, centrum animacji lokalnego życia kulturalnego i artystycznego. Zarząd Inwestycji Miejskich ogłosił przetarg na budowę Ośrodka Ruczaj. Realizacja zadania uzyskała wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych.

Bliżej do budowy Ośrodka Ruczaj – filii Centrum Kultury Podgórza. 29 lipca Zarząd Inwestycji Miejskich ogłosił przetarg na realizację tego zadania. – Na oferty oczekujemy do 6 września. Mamy nadzieję, że nasz przetarg wzbudzi zainteresowanie firm wykonawczych i jeszcze jesienią będziemy mogli dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty – informuje Łukasz Szewczyk, dyrektor ZIM w Krakowie.

Zgodnie z założeniem, wykonawca będzie miał na budowę Ośrodka Ruczaj 30 miesięcy od daty podpisania umowy. Szacuje się, że koszt realizacji wyniesie ok. 48 mln zł. 30 mln zł przeznaczy na to zadanie polski rząd w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych. Więcej informacji o przetargu ogłoszonym przez ZIM można znaleźć tutaj.

Gdzie powstanie Ośrodek Ruczaj w Krakowie

Ośrodek Ruczaj – filia Centrum Kultury Podgórza – będzie realizowany przy ul. Jana Kantego Przyzby na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez firmę Limba Eko sp. z o.o. Budynek będzie posiadać cztery kondygnacje nadziemne i dwie podziemne. Bryła budynku będzie zwarta z zaokrąglonymi narożnikami, częściowo podcięta od strony zjazdu do garażu podziemnego dodając jej lekkości. Na elewacjach zostaną zamontowane kolorowe światłołamacze, a foyer w parterze będzie doświetlone przez szklaną fasadę.

W części wejściowej budynku została zaprojektowana reprezentatywna spiralna klatka schodowa i recepcja. Centralną część obiektu zajmie wielofunkcyjna sala widowiskowa z 287 miejscami oraz sceną z przeznaczeniem na koncerty, spektakle teatralne, projekcje filmowe i inne wydarzenia. Sala zostanie wyposażona w technologię sceniczną: m.in. mechanikę sceny, profesjonalne oświetlenie sceny oraz nagłośnienie przystosowane do wyżej wymienionych przedsięwzięć.

Na trzeciej i czwartej kondygnacji przewidziano sale i pracownie edukacyjne: plastyczną, ceramiczną, techniczną, oświatowe, sale muzyczne i taneczne wraz z garderobami oraz pomieszczenia biurowe. Budynek będzie przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla matek z dziećmi. W Ośrodku Ruczaj przewidziano również miejsce na kawiarnię i salę spotkań klubowych.

Jaką funkcję będzie pełnił nowy ośrodek?

Podstawową funkcją Ośrodka Ruczaj będzie pełnienie roli dzielnicowego domu kultury. Obiekt ma być miejscem animacji lokalnego życia kulturalnego, edukacji artystycznej i kulturalnej oraz promocji kultury. Placówka będzie organizatorem wydarzeń kulturalno-społecznych o zasięgu dzielnicowym i miejskim. Jej działalność kulturalna i edukacyjna będzie wielokierunkowa i dostosowana do różnych grup wiekowych. Nie bez znaczenia będzie również promowanie w nowym centrum nauki i technologii. Zgodnie z założeniem, ośrodek ma być także lokalnym forum kreowania i wymiany myśli społecznej, miejscem przyjaznym i otwartym dla lokalnych organizacji pozarządowych, które będą mogły korzystać z pomieszczeń budynku.

W budynku znajdzie się też nowa siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki, co znacząco poprawi dostępność do niej dla mieszkańców, z uwagi na dobre skomunikowanie z osiedlami na obszarze dzielnicy.

Ponadto inwestycja obejmuje również wykonanie zagospodarowania terenu i połączenie go z układem komunikacyjnym wybudowanego w latach 2017–2020 osiedla budynków mieszkalnych należących do Gminy Miejskiej Kraków. W ramach prac zewnętrznych zostanie nasadzona nowa zieleń oraz zamontowane obiekty małej architektury.

źródło: https://zim.krakow.pl / wizualizacje: Limba Eko sp. z o.o.