Park imienia Lesława Węgrzynowskiego we Wrocławiu ma nowe oblicze

Park imienia Lesława Węgrzynowskiego był remontowany przez ostatnie dwa lata. Prace podzielono na kilka etapów. Teraz możemy zobaczyć efekt modernizacji.

Ostateczny wygląd parku należał do samych mieszkańców, którzy mogli brać udział w konsultacjach społecznych zorganizowanych w 2019 roku. Remont dotyczy parku imienia Lesława Węgrzynowskiego. To historyczny zielony teren, który dawnej był częścią kompleksu szpitalnego. Park im. Lesława Węgrzynowskiego położony jest w obszarze historycznego układu urbanistycznego Przedmieścia Mikołajskiego, ujętego w gminnej ewidencji zabytków. Teren został zagospodarowany w latach 1867-69 jako ogród towarzyszący zespołowi budynków szpitala i kościoła św. Trójcy. Budynki historycznego założenia zostały zniszczone w 1945 r. W latach 60-tych XX wieku na terenie byłego ogrodu urządzono park miejski. Patron parku Lesław Węgrzynowski jest lekarzem, pionierem walki z gruźlicą.

Co się zmieniło? Wcześniej infrastruktura parku pozostawiała wiele do życzenia. Nierówna nawierzchnia, zniszczone ceglane murki, przestrzeń bez ławek i z chaotyczną zielenią. Po zmianach odnowiono nawierzchnię i ceglane murki oraz zagospodarowano zieleń.

PRZED:


PO:

W centralnej części parku znajduje się nieużywany, betonowy zbiornik na wodę. Podczas remontu zbiornik został wyremontowany, a w jego wnętrzu stworzono ogród deszczowy. Mieszkańcy mogą teraz korzystać z odnowionych alejek, a nocne spacery umożliwia zamontowane oświetlenie.

zdjęcia przed metamorfozą: K. Ziental
zdjęcia po metamorfozie: Andrzej Skobejko / materiały Wydziału Partycypacji Społecznej UM Wrocław

Czytaj też: Zieleń | Wrocław | Park  | Metamorfoza | whiteMAD na Instagramie