Park Moniuszki w Łodzi

Park Moniuszki w Łodzi po rewitalizacji. Zasadzono 130 nowych drzew. 

Takie zmiany bardzo lubimy. Park Moniuszki w Łodzi przeszedł gruntowną rewitalizację, w ramach której powstały nowe ławki, zasadzono sporo świeżej zieleni, a także wyremontowano istniejące ścieżki i alejki.

Park Moniuszki w Łodzi został kompleksowo zmodernizowany a jego obecna powierzchnia została powiększona o wolny teren powstały  po wyburzeniu sąsiedniej kamienicy.

Z uwagi na historyczny charakter parku i wymogi planu miejscowego, kompozycję układu komunikacyjnego skonstruowano w oparciu o istniejący układ kompozycyjny i dominującą funkcję komunikacyjną (komunikacja piesza). Zapewniono maksymalne ograniczenie kolizji projektowanych elementów zagospodarowania z istniejącym drzewostanem.


Inwestycja ta zakłada budowę m.in.:  alejek parkowych, placu zabaw przystosowanego  dla dzieci niepełnosprawnych, fontanny posadzkowej, montaż elementów wyposażenia parku takich jak.: ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, stoły do gier, oświetlenie terenu, urządzenie zieleni: nowe nasadzenia krzewów i bylin, a także 130 nowych drzew oraz wykonanie systemu nawadniającego. Koszt rewitalizacji wyniósł 7 991 043,22 zł. Przetarg wygrało i zrealizowało konsorcjum: G&P Invest Sp. z o.o., “Szadek” Dariusz Szadkowski, PBH Elsat Marcin Posłuszny, Ogrody Zofii Sp. z o.o. Projekt został dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej.

Park Moniuszki w Łodzi został utworzony w 1875 roku jako skwer publiczny (później zwany Parkiem Kolejowym) z myślą o ludziach korzystających z dworca kolejowego Łódź Fabryczna, którego gmach wzniesiono w 1868 roku. Na terenie dzisiejszego parku znajdował się las, zaistniała zatem konieczność wybudowania ścieżek doprowadzających do dworca. Pierwsze plany parku wykonał architekt miejski Hilary Majewski. Był to drugi park w Łodzi (pierwszym był park „Źródliska” założony w roku 1840).

Czytaj też: Łódź | Zieleń | Las | Kultura | Meble miejskie

Tak wyglądał park przed rewitalizacją: 

źródło:
rewitalizacja.uml.lodz.pl 
Facebook.com/Hanna.Zdanowska