Autonomiczny park na wodzie w Gdańsku. Praca dyplomowa Patrycji Walaszek

Problemem projektowym, którym się zajęłam to brak bardziej dostępnej i odpowiedniej infrastruktury związanej z akwenami śródlądowymi Gdańska, która służyłaby mieszkańcom miasta, zwłaszcza na obszarze Opływu Motławy. Obecnie istniejące rozwiązania pozwalające zwiedzać Gdańsk od strony wody nie są wystarczające: od potencjalnych użytkowników wymagają bowiem włożenia sporego wysiłku w zaplanowanie wyprawy na wodzie i posiadania odpowiednich umiejętności i kompetencji (np. wiedzy z zakresu żeglarstwa, w tym patentu żeglarskiego).

Proponowany przeze mnie system „parku na wodzie”, którego elementem będzie Rawelinka – autonomiczna jednostka pływająca, jest odpowiedzią na problem projektowy: ma zachęcać do skorzystania z aktywności bez umiejętności żeglarskich i specjalnych przygotowań przede wszystkim mieszkańców Gdańska, a także – w dalszej kolejności – turystów. Koncepcja „spaceru po wodzie” w założeniu powinna promować rekreację wodną i wzmacniać więzi pomiędzy najbliższymi.

Kluczowe cechy opracowanej konkluzji projektowej wynikają z wyboru docelowej lokalizacji „parku na wodzie” (Opływ Motławy, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji ożywienia bastionów) oraz inspiracji historycznej, czyli Rawelinem, który był elementem dawnych fortyfikacji Gdańska. Mała liczba projektowanych jednostek pływających wiąże się z chęcią zachowania charakteru tego miejsca: ochrony istniejącej tam przyrody i zabytkowych elementów architektonicznych. Rozwiązanie „mostu o małej przepustowości” połączy dzielnice po dwóch stronach Opływu Motławy i mieszkańców tam żyjących, a przy tym nie spowoduje nadmiernej eksploatacji terenów. Zagospodarowanie obszaru jest często podejmowanym tematem przez samych gdańszczan i władze miejskie – świadczą o tym programy i projekty związane z rewitalizacją tego miejsca.

Obecnie autonomiczne jednostki pływające są wdrażane i już niedługo mogą stać się rzeczywistym środkiem komunikacji wodnej. Wdrożenie koncepcji systemu „parku na wodzie” w zakładanej lokalizacji ożywiłoby teren Opływu Motławy i przyczyniłoby się do wzrostu zainteresowania się tym miejscem przez gdańszczan.

Projektantka: Patrycja Walaszek / Projekt magisterski
Pracownia Projektowania Architektury Okrętów
Prowadzący: dr Paweł Gełesz, Asystent: mgr Krzysztof Bochra / Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Spacer po wodzie. Na przykładzie Gdańska / Autonomiczny Park na wodzie w Gdańsku – Rawelinka

Czytaj też: Polska | Gdańsk | Portfolio | Miasto | Komunikacja miejska | Park  | Polscy projektanci

źródło: materiały prasowe / Patrycja Walaszek
wizualizacje: Patrycja Walaszek